LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česko:

Formulář pro objednávku předplatného v ČR najdete na www.dent.cz (Časopis LKS nebo O nás/Vzdělávání/časopisy).

Celoroční předplatné:

Objednávku zašlete na adresu:
ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2
Ediční oddělení – Ing. Jolana Kunrtová

e-mail: kunrtova@dent.cz

tel.: +420 234 709 630

Slovensko:

Distribuci formou předplatného v SR zajišťuje Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.

Oddelenie inej formy predaja, Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 6

Celoroční předplatné:

30 € s DPH

Infolinka: +421 800 188 826
predplatne@abompkapa.sk
www.ipredplatne.sk