LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážení čtenáři, jak víte, ČSK zasílá stavovský a odborný recenzovaný měsíčník LKS všem svým členům „automaticky“, tedy bezplatně jako součást práv a výhod členství v Komoře.

Odebírat ho však mohou i další zájemci formou předplatného, a to za těchto podmínek:

  • Studenti 4. a 5. ročníku zubního lékařství v ČR: ZDARMA.

Online objednávka: www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy)

Zde zájemce objednávku vyplní a tlačítkem „Odeslat“ zašle přímo redakci.

  • Nečlenové ČSK (soukromé osoby, firmy, instituce) v ČR:

cena 600 Kč/rok (vč. poštovného a DPH).

Online objednávka: www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy)

Zde nový zájemce objednávku vyplní a tlačítkem „Odeslat“ zašle přímo redakci. Všem dosavadním předplatitelům LKS bude automaticky zaslána zálohová faktura na rok 2023.

  •  Zubní lékaři a ostatní zájemci ze SR:

4,9 €/1 číslo LKS (11 vydání v roce, tj. 53,9 €/rok).

Upozornění: předplatné pro SR pro rok 2023 zajišťuje:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja,

Stará Vajnorská 9, P. O. BOX 183, 830 00  Bratislava 6

Infolinka: +421 800 188 826

e-mail: predplatne@abompkapa.sk

www.ipredplatne.sk

Na tuto adresu se mohou obrátit noví slovenští zájemci o předplatné LKS. Všem dosavadním předplatitelům LKS ze SR bude automaticky zaslána zálohová faktura na rok 2023.

Informace k předplatnému časopisu LKS:

Česká stomatologická komora

Ing. Jolana Kunrtová

e-mail: kunrtova@dent.cz

tel.: +420 234 709 630

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): 206

Autor:

Rubrika:

Téma: