LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

www.czade.cz

prezident společnosti: MUDr. Jan Streblov

MUDr. Jan Streblov

Česká akademie dentální estetiky (ČADE) vznikla v roce 2007 jako odborná společnost, jejímž hybatelem byla skupina zubních lékařů v čele s MUDr. Danielem Černým, Ph.D., MUDr. Evou Tuzarovou, MUDr. Danielem Svobodou, MUDr. Radoslavem Lacinou, MUDr. Martinem Šrytrem a dalšími. Estetika není pouze doménou jedné odbornosti, ale pro její dosažení je zapotřebí – na rozdíl od obecného trendu k čím dál užší specializaci – znalosti lékaře naopak široce integrovat. To vyžaduje jak vytvoření odborného týmu, tak také vzdělávání jeho jednotlivých členů. A právě proto vznikla Česká akademie dentální estetiky.

Kam směřujeme

Cílem společnosti je rozšiřovat povědomí o estetice v oblasti zubního lékařství, vzdělávat odbornou i laickou veřejnost a představovat platformu, na které se budou setkávat všichni odborníci přispívající svou prací k dosažení estetického výsledku. Tento estetický výsledek se neomezuje pouze na úsměv, ale cílem je jeho zasazení do obličeje jako celku. Jinými slovy: jde nám o rozvoj esteticky zaměřené interdisciplinární terapie v oblasti zubního lékařství. Proto jsou členy ČADE nejen zubní lékaři různých specializací, ale také zubní technici.

Členství v ČADE

Členem ČADE se může stát kterýkoli odborník z oblasti zubního lékařství, tedy také zubní technik či dentální hygienistka. Při splnění dalších podmínek se pak může stát i členem certifikovaným, jehož povinností je – kromě prezentace vlastních případů v rámci akademie – reprezentovat společnost a pomocí publikací, přednášek a další činnosti naplňovat její cíle. Akademie také vzácně uděluje čestné členství lidem, kteří se mimořádně zasloužili o její rozvoj. Bližší informace o členství a další činnosti jsou dostupné na webových stránkách společnosti.

Naše aktivity

Česká akademie dentální estetiky je již od svého vzniku zapojena do mezinárodní federace společností zabývajících se orofaciální estetikou – IFED, která sdružuje 33 národních akademií. V současnosti se ucházíme o pořádání celosvětového kongresu IFED v Praze v roce 2023. O naši reprezentaci se dlouhodobě stará MUDr. Eva Tuzarová, která k nám dokázala přivést mnohé proslulé přednášející.

Hlavním bodem našeho každoročního programu je výroční kongres ČADE, na který se vždy snažíme získat zajímavého přednášejícího ze zahraničí s výjimečnou erudicí pro estetiku v oblasti zubního lékařství. Dáváme mu dostatečný prostor, aby mohl skutečně komplexně a do detailu prezentovat svůj koncept a měl dost prostoru i pro klinické detaily, ne pouze předvedení svých výsledků. Samostatnou přednášku připravuje také jeden tuzemský odborník, který tak získává srovnání s přednášejícím s mezinárodními zkušenostmi a špičkovou světovou úrovní. Publikum si pak může vytvořit nejen obrázek o současných trendech, ale dokáže také vyhodnotit kvalitu českých špičkových odborníků. V posledních letech se nám podařilo přitáhnout přednášející, kteří jsou mezinárodně uznávaní (např. Arndt Happe, Vincent Kokich jr. a další), i ty, kteří na tuto úroveň aspirují (MUDr. Ivo Marek, Ph.D., MUDr. Martin Tomeček, MUDr. Petr Hajný a další).

Další akcí, kterou pořádáme, je workshop pro členy, kde lze v užším kruhu diskutovat nad odbornými problémy i navázat přátelské vztahy a vyměnit si zkušenosti z mnoha souvisejících oblastí, jako je např. provoz praxe, work/life balance apod. Na workshopu v roce 2019 měl zubní technik Jakub Hošek velmi kreativní prezentaci, při které zapojil do aktivní spolupráce všechny účastníky. I v letošním roce jsme měli nachystaný atraktivní program s 3D skenováním a modelováním, ale současná krizová situace kolem koronaviru si vynutila jeho odložení.

Co aktuálně připravujeme

Na sobotu 13. června 2020 plánujeme pravidelný, již 13. výroční kongres ČADE, na který se nám podařilo z Německa pozvat vycházející světovou hvězdu dr. Martina Gollnera se spolupracujícím zubním technikem Stefanem Pichou. Kromě svého konceptu estetických rekonstrukcí budou prezentovat svůj způsob komunikace mezi ordinací a zubní laboratoří. Na závěr kongresu pak na téma interdisciplinární spolupráce z pohledu ortodontisty promluví MUDr. Jiří Baumruk z Plzně.

Jako společnost se také spolu s Českou ortodontickou společností a Českou stomatochirurgickou společností podílíme na pořádání autotransplantačního kongresu, který se měl konat na konci května, ale byli jsme nuceni jej pro celosvětovou pandemii přeložit na příští rok – bude se konat 13. – 15. 5. 2021. Máme přislíbenou účast vynikajících řečníků včetně zakladatelů a průkopníků, jakými jsou Jens Ove Andreasen z Dánska či Mitsuhiro Tsukiboshi z Japonska. Věříme, že nám tito přednášející zachovají přízeň a do příštího roku budeme schopni program ještě více vyšperkovat.

Na podzim 2020 plánujeme workshop s chirurgickým zaměřením pod vedením MUDr. Jiřího Kruga, Ph.D., a pravděpodobně jej ještě rozšíříme o program workshopu, který jsme nyní museli zrušit.

Naším dalším projektem, zatím ve stavu zrodu, je vytvoření souvislého vzdělávacího curricula v oblasti estetiky, které by absolventům umožnilo pochopit neodhalená zákoutí estetiky a interdisciplinární spolupráce a jehož hlavním cílem by byla schopnost absolventa plánovat do důsledku náročnější interdisciplinární ošetření a vést takto spolupracující tým. Nad projektem už se sešli certifikovaní členové ČADE a na prodlouženém víkendu začátkem roku přednesli své představy o náplni takového curricula. Mezi lektory budou patřit např. MUDr. Petr Barták, MUDr. Jiří Krug, Ph.D., MUDr. Ladislav Gregor, Ph.D., MUDr. Jan Špiller, MUDr. Martin Tomeček, MUDr. Ivo Marek, Ph.D., a řada dalších. Start tohoto vzdělávacího projektu předpokládáme v roce 2021.

Vzkaz pro kolegy

Zveme zubní lékaře se zájmem o estetiku na naše akce, vzhledem k proměnlivé situaci je vhodné sledovat naše webové stránky www.czade.cz.

19. 4. 2020

LKS 04/2020

Print: LKS. 2020; 30(4): S60 – S61

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČADE

Rubrika:

Téma: