LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

www.endodont.cz

prezident: MUDr. Daniel Černý, Ph.D.

MUDr. Daniel Černý, Ph.D.

Poslání společnosti

Česká endodontická společnost (ČES) byla založena 28. května 2007. U jejího zrodu stálo svými aktivitami několik zubních lékařů s profesní specializací v endodoncii – jmenovitě doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., a MUDr. Jan Netolický, Ph.D. Od počátku bylo posláním společnosti zvyšovat povědomí o endodoncii jako oboru, který je coby samostatná specializace uznáván v řadě zemí světa. Ale nikoliv v Česku. ČES si předsevzala zajišťovat formou vzdělávacích akcí a workshopů hlubší odborné poznatky moderní endodoncie.

Kam směřujeme

Krátkodobé cíle ČES jsou realizace jednotlivých výročních kongresů a workshopů, které zaměstnávají členy odborného výboru po většinu roku. Touto aktivitou se snažíme zvýšit povědomí o endodoncii jako oboru a rozšířit znalosti o možnostech moderních postupů. Věříme, že část zubních lékařů to motivuje k hlubšímu zájmu o endodoncii a případně i o specializaci v oboru.

V delším časovém horizontu si pak dáváme za cíl prosadit vznik endodontické specializace podle vzoru jiných evropských zemí. Formální uznání oboru spojené se vznikem vzdělávacích programů v endodoncii nám následně otevře dveře k další spolupráci na evropské i celosvětové úrovni.

Členství v ČES

Členem endodontické společnosti se může stát každý zubní lékař. Členy ČES jsou kromě českých lékařů také zubní lékaři ze Slovenska, kteří též tvoří pravidelnou enklávu na výročním kongresu.

ČES má 63 členů, přičemž náš počet se za posledních pět let zvýšil téměř o 50 %.

Členové ČES platí roční členský poplatek ve výši 5000 Kč. V rámci členství jim náleží sleva na výročním kongresu ve výši až 3500 Kč, sleva na kongresu ESE (-10 %) a zdarma účast na všech workshopech ČES (vstupné, strava, ubytování). Příležitostně zařizujeme pro naše členy slevy na dalších akcích, např. kongresech ProMikro. Aktuálně mají členové ČES zvýhodněnou registraci (-30 % z ceny) na mezinárodní třídenní kongres o endodoncii Roots Summit pořádaný v Praze v květnu 2020.

Aktivity ČES

ČES pořádá od roku 2009 vždy koncem září výroční kongres společnosti s mezinárodní účastí. Akce se pravidelně zúčastňuje téměř 300 zubních lékařů a zveme si přednášející s nejvyšším kreditem v oboru.

Vedle výročního kongresu pořádáme 3x ročně workshop pro členy společnosti, kde kromě organizačních záležitostí konzultujeme případy a postupy vzájemně mezi sebou. Některá setkání mají konkrétní téma a pozvání ke svým prezentacím obdrží i specialisté mimo ČES.

ČES za pomoci svých členů a prostředků získaných členskými příspěvky i ziskem z pořádání kongresu vytváří každý rok jeden nový produkt pro veřejné užití. Jde o vzdělávací pomůcky, postery s endodontickou tematikou nebo nástroje pro komunikaci mezi praktickými zubními lékaři a lékaři specializovanými v endodoncii.

Mezinárodní spolupráce

Připomeňme, že ČR nebyla až do roku 2007 oficiálním členem Evropské endodontické společnosti (ESE) ani jiných mezinárodních organizací. Od roku 2008 je ovšem ČES již členem ESE a v roce 2019 naše ambice dále vzrostly podáním přihlášky k členství v Mezinárodní endodontické společnosti (IFEA). V rámci našich aktivit v ESE se ucházíme o pořádání kongresu ESE v Praze v nejbližších letech.

V rámci usilování o vytvoření endodontické specializace navazujeme spolupráci na širší mezinárodní úrovni. Nejvýznamnějším počinem je nabídka dlouhodobé stáže na Endodontickém oddělení Texas Univerzity v Houstonu, o jejíž realizaci nyní vedeme diskuzi.

Vzkaz pro kolegy od prezidenta ČES

Endodoncie prodělala v uplynulých třiceti letech významný technický pokrok v diagnostice, efektivitě léčby i šetrnosti přístupů. Neexistence specializace bohužel brání širšímu uplatňování těchto postupů a pro řadu praktických zubních lékařů neexistuje dostupné pracoviště poskytující péči moderní, biologicky orientované, šetrné endodoncie. Ačkoliv si nemůžeme stěžovat na nezájem kolegů (výroční kongres je každoročně vyprodaný a počet členů roste), bylo by příjemné a užitečné v řadách našich členů vidět další nové tváře.

ČES je v neustálém pohybu. V nedávné době jsme ve volbách obohatili výbor a revizní komisi o nová jména. V září jsme uspořádali další z našich kongresů (zpráva viz str. S217). Ještě předtím proběhl výjezdní workshop v Ostravě s praktickým tréninkem aplikace MTA na speciálních 3D replikách. A je třeba také zmínit, že v září, těsně před naším kongresem v Praze, proběhl bienální kongres ESE ve Vídni. Pro mě osobně jsou ČES a její členové cestou k realizaci dlouhodobého zájmu o tento obor a snahou povznést jej i v Česku na světovou úroveň.

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): S215

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČES

Rubrika:

Téma: