LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

www.perio.cz

předseda: as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Česká parodontologická společnost (ČPS) byla založena 6. 11. 1998, dnes má 237 členů. Těmi se mohou stát především zubní lékaři. Mimořádným členem se může stát osoba se vztahem k parodontologii – student oboru zubní lékařství, dentální hygienistka, doktor všeobecné medicíny, osoby s titulem RNDr. apod.

Kam směřujeme

Naším cílem je především péče o nabídku a úroveň postgraduálního vzdělávání v oboru parodontologie, spolupráce při vytváření odborných stanovisek v oboru parodontologie pro ČSK a další instituce a úřady, podněty pro jednání ČSK s pojišťovnami. Naše společnost samozřejmě vítá všechny podněty a dotazy (via sekretariát společnosti) týkající se oboru parodontologie a oboru orální medicína nejenom od členů, ale i od celé stomatologické veřejnosti.

V čele ČPS pracuje výbor ve složení: MUDr. Peter Augustín, Ph.D. (vědecký sekretář), MUDr. Michal Kania (odborné semináře), MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA (předseda výboru), doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D. (zástupce předsedy), MUDr. Jarmila Úlehlová (hospodaření). Revizní komise pracuje ve složení: MUDr. Olga Suchá, MUDr. Jiří Ševčík, MUDr. Ladislav Záruba. Sekretářkou ČPS je Zuzana Hromádková (hromadkova@dent.cz).

Členství v ČPS

Členství v naší společnosti se dále řídí stanovami ČPS (viz internetové stránky www.perio.cz).

Aktivity ČPS

Dvakrát ročně pořádáme odborná setkání – semináře. Členský příspěvek 2100 Kč zahrnuje slevu při účasti na našich pravidelných odborných akcích, členství v European Federation of Periodontology (EFP), výhodný účastnický poplatek na všech akcích pořádaných EFP a také například neomezený přístup do časopisu Journal of Clinical Periodontology (JCP). ČPS též iniciuje další vývoj a vzdělávání v oboru orální medicína a snaží se dopomoci k jeho budoucí samostatnosti na všech úrovních.

Odborná spolupráce s ADH ČR je v současnosti koncentrovaná, a to často i ve spolupráci s ČSK, především na přípravu společných odborných setkání a seminářů.

ČPS především odborně spolupracuje s oborem implantologie, kde problém indikace implantologického ošetření a jeho dlouhodobá úspěšnost velmi úzce souvisí s nemocemi parodontu současně probíhajícími – i s těmi v anamnéze. Prevence implantologického ekvivalentu gingivitidy a parodontitidy má mnoho společného a je třeba v tomto směru aktivizovat nejenom kolegy zubní lékaře, ale i dentální hygienistky.

Pravidelnou součástí přednášek v rámci našich jarních a podzimních setkání jsou sdělení kolegů všeobecných lékařů z oborů diabetologie, imunologie, infektologie, alergologie, psychosomatiky, psychiatrie, rehabilitačního lékařství a dalších.

Co aktuálně připravujeme

Pro rok 2020 připravujeme jarní a podzimní odborné setkání – seminář na Plzeňsku a v Ostravě. V Ostravě plánujeme spolu s ADH ČR obnovení společné účasti parodontologů a dentálních hygienistek na našich odborných akcích.

Skupina kolegů z výboru společnosti a z její revizní komise pracuje na podkladech pro dohodovací řízení Komory se zdravotními pojišťovnami za obor parodontologie a orální medicína (ceny výkonů, nové výkony nebo změna definice stávajících).

Výzva pro kolegy i dentální hygienistky

Zdravý parodont (primární prevence) nebo vyléčená parodontopatie (sekundární a terciární prevence) jsou podmínkou pro zahájení ortodontického léčení, podmínkou pro dlouhodobý úspěch konzervačního, protetického i implantologického ošetření včetně ošetření dentoalveolárně chirurgického, což je společný zájem všech – pacientů i celého stomatologického týmu. Pojďte se s námi dále vzdělávat v oboru parodontologie, pojďte s námi diskutovat – nejenom o metodách léčení, úspěších i neúspěších, ale třeba také o cenové politice pojišťoven. Pojďte s námi zlepšovat stav parodontu našich pacientů a tím i podmínky pro práci zubních lékařů a dentálních hygienistek v našem státě.

ČPS

19. 1. 2020

LKS 01/2020

Print: LKS. 2020; 30(1): S7

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: