LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Značnými změnami asi projde program pregraduálního vzdělávání na vysokých školách v Evropské unii. Pravděpodobně se změní direktiva o profesionálním vzdělávání. V tuto chvíli CED (Rada evropských zubních lékařů), neboli zástupce stomatologů před Evropskou unií, diskutuje detaily s příslušnými orgány.

Co se týče prvního návrhu, jako kdyby z oka vypadl koncepci vzdělávání v České republice a v Československu před několika lety. Evidentně se mnohem více vrací důraz na všeobecnou medicínu, na celkový rozhled, a všichni chápou, že teoretické znalosti, které nezíská posluchač na vysoké škole, bude v budoucnosti získávat těžko. Zatímco praktické návyky nepochybně s praxí přijdou.

Řada předmětů se má přejmenovat, některé věci se rozšiřují – například z gnatologie bychom se dostali na komplexní fyziologii žvýkacího aparátu – a dalších změn je celá řada. Mě osobně potěšilo, že prakticky u všech změn v rámci Evropské unie jsem na otázku, kdy budeme schopni je zavést, mohl napsat, že už je vlastně dávno máme, a to mnoho let. Snad jedinou kontroverzní věcí je povinná vědecká práce všech studentů lékařských fakult. Sám za sebe si myslím, že skutečná vědecká práce má být vyhraněna vědcům, ale pakliže by se lépe a více učili studenti pracovat s vědeckou literaturou a psát třeba eseje, bylo by to jistě na místě.

V tuto chvíli se vyjadřují i zástupci českých vysokých škol a nepochybně proběhne řada jednání, než se celá věc definitivně uzavře.