LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letos podeváté zamířili zástupci dm drogerie markt, s. r. o., do vybraných škol a nákupních center a zábavnou formou předváděli dětem správnou techniku čištění zubů, připomínali nutnost pravidelných návštěv zubního lékaře a pomáhali jim orientovat se v potravinách, které jim prospívají a které jim naopak škodí.

Vyhodnocení soutěže preventivního projektu Veselé zoubky se uskutečnilo 15. května v Českých Budějovicích a za Komoru byla členkou poroty Mgr. Zina Sladkovská.

Kromě škol oslovených ze strany prodejen dm se mohly do preventivního programu Veselé zoubky přihlásit rovněž další základní školy z celé České republiky. Těm byly veškeré podklady k programu zaslány poštou a učitelé zařadili přednášku o prevenci zubního kazu do výuky. V některých školách překvapivě kreativně i do hodin matematiky, tělocviku nebo českého jazyka. Je až neuvěřitelné, jak nevšedně a neotřelým způsobem je možné dětem předat potřebné informace.

Inovativnímu přístupu učitelů odpovídaly i projekty zaslané do centrály dm drogerie v rámci soutěže na téma Prevence zubního kazu. Projekty jsou rok od roku nápaditější a jejich hodnocení náročnější. Všechny třídy, které se do soutěže zapojily, by si zasloužily cenu, ale do Divadla Spejbla a Hurvínka může jet jen 10 vítězných tříd.

Česká stomatologická komora již několik let oceňuje přínos dm drogerie markt, s. r. o., k prevenci zubního kazu udělením licence na užívání Pečeti.

23. 6. 2019

LKS 06/2019

Print: LKS. 2019; 29(6): 124

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: