LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Před osmnácti lety sepsal prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., a kolektiv autorů v té době zcela mimořádnou monografii „Prevence ve stomatologii“, kterou vydalo nakladatelství Karolinum. Nyní se zásluhou precizního překladu MUDr. Jany Kaiferové, CSc., a prof. MUDr. Zdeňka Broukala, CSc., všem zájemcům o prevenci ve stomatologii dostává do rukou unikátní dílo editora a hlavního autora prof. dr. Hardy Limebacka, BSc, PhD, DDS, „Preventivní stomatologie“ (originál: Comprehensive Preventive Dentistry, ISBN 978- 0- 8138- 2168-9). Čtenáři se tak skýtá jedinečná příležitost sledovat vývoj prevence ve stomatologii a seznámit se s ucelenými poznatky uznávaných odborníků.

Profesor Hardy Limeback je vedoucím katedry preventivní stomatologie na univerzitě v Torontu a ve světovém měřítku předním odborníkem na prevenci orálních onemocnění. Na monografii dále pracovala řada odborníků z univerzit v Kanadě, Austrálii, Velké Británii, USA, Finsku, na Islandu a expertů věnujících se veřejné zubní péči. V publikaci se autorům podařilo shrnout nejnovější koncepty a přístupy k prevenci orálních onemocnění. Kromě názorů jednotlivých škol a expertů je v knize věnován prostor medicíně založené na důkazech, vědecké kvalitě důkazů a z toho plynoucích doporučení pro individuální i komunitní prevenci různých forem onemocnění dutiny ústní.

Publikace je určena primárně pro praktické zubní lékaře, pro učitele na lékařských fakultách, dentální hygienistky a pro pregraduální i postgraduální studenty zubního lékařství. Zajímavé a podnětné informace v ní naleznou i učitelé vzdělávacích preventivních programů na základních školách, pracovníci ve zdravotních pojišťovnách a samozřejmě i zvídaví pacienti. Inspiraci pro tvorbu preventivních programů by mohli z knihy čerpat i příslušní pracovníci ministerstva zdravotnictví.

Kniha je rozdělena do 22 přehledně členěných kapitol věnujících se všem hlavním aspektům prevence onemocnění dutiny ústní. Úvodní kapitoly jsou určeny diagnostice zubního kazu a onemocnění parodontálních tkání, výživě v prevenci onemocnění zubů včetně role probiotik, cukerných alkoholů a xylitolu. Samostatné kapitoly se zabývají rolí chlorhexidinu a ozonu v prevenci onemocnění dutiny ústní, fluoridovou prevencí, pečetěním zubů a remineralizačními postupy při ošetření počínajících kazů.

V kapitole „Stomatologie založená na důkazech“ autoři seznamují čtenáře s hlavními principy medicíny založené na důkazech, s hlavními typy epidemiologických studií a kladou důraz na porozumění a na kritické hodnocení vědecké literatury. V této kapitole naleznou užitečné a přehledně podané informace nejen lékaři, ale i postgraduální studenti.

Kromě kapitol pojednávajících o mechanickém odstraňování plaku a stanovení rizika vzniku kazu jsou v knize uvedeny i oddíly věnující se sportovním chráničům zubů, hypersensitivitě dentinu, prevenci onkologických onemocnění v dutině ústní, efektivnímu stomatologickému preventivnímu týmu a dentálním hygienistkám/hygienistům.

V úvodu kapitoly „Podpora orálního zdraví kojenců, batolat a dětí předškolního věku“ autoři zdůrazňují, že většině onemocnění ústní dutiny v dětském věku je možné zcela předejít. Součástí této kapitoly jsou také – dle autorů – rodiči a pečovateli o děti nejčastěji pokládané otázky týkající se orálního zdraví nejmenších dětí včetně odpovědí na ně.

Autoři neopomenuli ani složitou problematiku péče o orální zdraví seniorů žijících v domovech dlouhodobé péče.

Vázaná publikace je provedena na vysoké grafické úrovni, obsahuje 427 stran včetně předmluvy k původnímu vydání, poznámek k českému překladu a rejstříku. Srozumitelný text doprovází více než 180 kvalitních barevných fotografií, mikrofotografií a obrázků. Přehledných schémat, tabulek a grafů velice dobře graficky zpracovaných se v publikaci nachází více než 150. Na konci každé kapitoly je uveden přehled literatury vztahující se k tématu.

Tvrzení autorů, že „...v publikaci čtenář najde inspiraci k prevenci orálních onemocnění v klinické praxi...“, je více než skromné. Prof. Limeback a spoluautoři nejen shrnují současné poznatky o prevenci onemocnění dutiny ústní a inspirují, ale současně čtenáře vedou k zamyšlení nad souvislostmi orálního onemocnění a celkového zdravotního stavu a vlivu orálního zdraví na kvalitu života.