LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnankyně v roce 2020 nevyčerpala celou dovolenou a zůstaly jí nevyčerpané 3 dny dovolené. Jak mám tyto dny počítat? Ve dnech, nebo nově v hodinách?

Dle přechodného ustanovení k novele zákoníku práce platí, že právo na dovolenou a její čerpání se převádí do roku 2021 a řídí se dosavadní právní úpravou. Do roku 2021 se převádí z roku 2020 počet nevyčerpaných dní dovolené a tato stará dovolená bude zaměstnancem v roce 2021 přednostně čerpána. Přepočet staré dovolené převedené z roku 2020 do roku 2021 se na hodiny nepřepočítává a až do vyčerpání se tento nárok vede odděleně od nároku na novou dovolenou v roce 2021.