LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

MUDr. Pavel Chrz, který dlouhodobě působil v čele České stomatologické komory, se stal novou tváří absolventského klubu 1. lékařské fakulty UK (ALUMNI 1. LF UK). Budeme rádi, pokud si najdete cestu zpět k mateřské fakultě i vy!

Novou tváří ALUMNI 1. LF UK je MUDr. Pavel Chrz, exprezident České stomatologické komory.

„Když si vzpomenu na své studium, vybaví se mi hlavně mládí, učitelé, spolužáci a také první pacienti, které jsem ošetřoval. Jsou to vzpomínky velmi příjemné a jsem rád, že jsem vystudoval právě stomatologii, protože nabízí velmi zajímavou práci. Do dneška mě baví. Za posledních dvacet let udělala obrovský pokrok, rychle se rozvíjí a je potřeba stále sledovat trendy, aby člověk zůstal ‚in‘. Právě klub absolventů je pro to ideálním místem. Popřál bych mu, aby byl hojně navštěvován a stal se pro absolventy oblíbeným místem, kde se mohou potkávat společensky i odborně,“ říká k Alumni 1. LF UK MUDr. Pavel Chrz.

 

Registrace jednoduše na www.alumni1lf.cz

Do klubu Alumni 1. LF UK, který vznikl na podzim roku 2015 a jenž se hlásí nejen k absolventům 1. lékařské fakulty, ale i k odkazu Fakulty všeobecného lékařství, se můžete jednoduše přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webu www. alumni1lf.cz.

V současnosti klub čítá na osm stovek členů z ČR, ze Slovenska, z Německa či dalších států celého světa. Absolventům nabízí možnost společných akcí, vyhledávání spolužáků, klubové benefity, účast na Zlaté promoci, tedy na slavnostním aktu v Karolinu po 50 letech od absolutoria, a spoustu dalších výhod.

„Abychom usnadnili a podpořili setkávání a faktické i virtuální sdílení komunity naší fakulty, začali jsme tvořit a budovat platformu absolventského klubu. Potěší nás, pokud jej budete svou spoluúčastí budovat s námi. Věřím, že Alumni 1. LF UK bude nejen užitečným prostředníkem znovunalezení a příjemného společenského setkávání spolužáků, ale i produktivním zprostředkovatelem mezinárodní a mezigenerační soudržnosti, spolupráce, vzájemné kolegiality a inspirace. Setkávání a spolupráce lidí a ‚stále jejich‘ 1. lékařské fakulty – Jedničky.“ Tak přibližuje vznik klubu Alumni 1. LF UK děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc

Jednička se k absolventům hlásí s hrdostí

„Je skvělé, že absolventky a absolventi naší fakulty představují významnou součást české i světové medicíny a lékařské vědy. Víme, že množství našich alumni, kteří se stali primáři, řediteli nemocnic, přednosty napříč fakultními nemocnicemi, vedoucími odborných a profesních společností, zkrátka těmi, kteří ‚vedou‘ naši medicínu, je více, než by odpovídalo jen numericky vyjádřenému faktu, že jsme největší lékařskou fakultou s nejdelší tradicí v naší republice. Pro mnoho dalších, kteří představují elitu oboru mimo funkční místa, nemáme statistiku a v mnoha případech ani kontakt,“ dodává prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., s tím, že ve světě se velmi dobře uplatnili i ti, kteří naši republiku bohužel opouštěli v důsledku normalizačních pořádků a nesvobody. Avšak v zahraničí se velmi dobře uplatňují i současní absolventi, kteří odcházejí na základě svého svobodného rozhodnutí. Spolupráce s úspěšnými alumni v zahraničí je logickou součástí mezinárodního kontextu každé dobré školy.

Klub absolventů 1. LF UK nabízí možnost vyhledávání spolužáků, absolventských setkání, společných akcí a klubové benefity.

17. 7. 2018

LKS 07-08/2018

Print: LKS. 2018; 28(7–8): S115

Autor:

Fotografie

  • Archiv Alumni 1. LF UK

Rubrika:

Téma: