LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V této nejisté době si vás dovolujeme oslovit s termínem konání XV. Kongresu mladých zubných lekárov, který se uskuteční 12. – 13. 2. 2021 v Senci, Slovensko (pokud to situace dovolí).

Máte zájem aktivně se kongresu zúčastnit? Přihlaste svoji prezentaci do 8. 11. 2020.                                                                                                                                                                Kontakt pro přihlášky: dholly@chello.sk

Věková hranice: Přednášejícímu v době kongresu nesmí být 35 let.
Abstrakt: Společně s přihláškou prosím zašlete krátký abstrakt přednášky a její časový rozsah. Po sestavení programu budou vybraní přednášející informováni o zařazení jejich prezentace.
Pro studenty: Také studenti se opět mohou přihlásit s krátkou kazuistikou do limitu 5 minut. Nejlepší kazuistiky budou odměněny.

Bližší informace:

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

mail: dholly@chello.sk

tel.: +421 905 403 709