LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Novelizované předpisy Komory zavedly tzv. výroční kontrolní a oznamovací povinnost členů (označovanou také „klikací povinnost“).

Tato povinnost spočívá v tom, že člen Komory musí minimálně jednou za každý kalendářní rok (kdykoliv od 1. 1. do 31. 10. včetně) zkontrolovat, zda jsou údaje, které o něm Komora vede, aktuální – a případně ohlásit jejich změnu, pokud k nějaké došlo. Datum provedení výroční kontroly se zaznamená do členské karty. Datum není třeba aktualizovat jako potvrzení každé provedené změny či kontroly, stačí pouze jedenkrát v daném kalendářním roce.

Protože členové Komory plní tuto povinnost letos poprvé, přinášíme podrobný praktický návod, jak se přihlásit do osobního profilu a jak kontrolu údajů a potvrzení provést. Doporučujeme nenechávat na poslední chvíli a udělat vše včas a v poklidu.

Pokud by nebylo ve vašich technických možnostech provést aktualizaci členských údajů přes webové rozhraní, obraťte se, prosím, na svoji referentku ASČ (kontakty níže), která vám ráda pomůže, příp. nabídne alternativní možnosti.

Referentky administrativy správních činností (ASČ)

Referentka: Milena Konečná

tel.: 727 801 009

e-mail: konecna@dent.cz

Křenová 35, 602 00  Brno

Pro členy OSK Blansko, Brno, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Třebíč, Vyškov, Znojmo

 

Referentka: Mgr. Věra Vaculíková

tel.: 723 417 562

e-mail: vaculikova@dent.cz

Kollárovo nám. 698/7, 779 00  Olomouc

Pro členy OSK Hradec Králové, Kroměříž, Litomyšl, Olomouc, Pardubice-Chrudim, Prostějov, Rychnov nad Kněžnou, Šumperk-Jeseník

 

Referentka: Nikola Hrbatová

tel.: 777 284 899

e-mail: hrbatova@dent.cz

Na Hradbách 18, 702 00  Ostrava

Pro členy OSK Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín

 

Referentka: Květoslava Skalová

tel.: 702 166 910

e-mail: skalova@dent.cz

Denisovo nábř. 2568/6, 301 00  Plzeň

Pro členy OSK Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Karlovy Vary, Klatovy, Litoměřice, Most, Plzeň, Ústí nad Labem

 

Referentka: Bc. Gabriela Kolínová

tel.: 234 709 622

e-mail: kolinova@dent.cz

Slavojova 22, 128 00  Praha 2

Pro členy OSK Praha 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Praha západ-východ

 

Referentka: Dana Fučíková

tel.: 725 016 623

e-mail: fucikova@dent.cz

Pacovská 869/31, 140 00 Praha  4

Pro členy OSK Jičín, Liberec, Náchod, Poděbrady, Praha 2, Praha 4, Trutnov

 

Referentka: Ing. Ivana Voborníková

tel.: 725 024 407

e-mail: vobornikova@dent.cz

Kpt. Jaroše 2000, 390 03  Tábor

Pro členy OSK Benešov, Beroun, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kladno, Pelhřimov, Písek, Příbram, Tábor, Žďár nad Sázavou