LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letos se bude konat Slavnostní zasedání sněmu ČSK, jehož součástí již posedmé bude udělení čestného titulu Osobnost české stomatologie žijícím nestorům zubního lékařství. Na oblastech nyní připravujete návrhy se jmény kolegů, kterým byste rádi tímto způsobem poděkovali za jejich celoživotní práci a přínos pro zubní lékařství.

Na základě mnohých žádostí rádi připomínáme všechny dosavadní nositele tohoto čestného titulu i dalších ocenění ČSK.

Čestný titul Osobnost české stomatologie

(abecední přehled oceněných z let 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017)

MUDr. Rudolf Albrecht (†2013)

prof. MUDr. Zora Antalovská, DrSc. (†2006)

MUDr. Věra Bartáková, CSc.

MUDr. Václav Bednář

MUDr. Eva Bedřichová

prof. MUDr. Josef Bilder, CSc. (†2019)

doc. MUDr. Boris Bílý, CSc. (†2004)

doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc. (†2017)

MUDr. Stanislav Borkovec

MUDr. Zdeněk Bouček (†2001)

MUDr. Václav Buchta

prof. MUDr. Alena Dapeci, DrSc.

MUDr. Vojtěch Dědek (†2004)

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc. (†2018)

MUDr. Vladislav Filip

MUDr. Pavel Formánek (†1999)

MUDr. Lubomír Freyburg, CSc.

MUDr. Jana Füchslová

prof. MUDr. Václav Haberzettel, DrSc. (†2001)

doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc.

doc. MUDr. Pavel Hanek, CSc. (†2018)

MUDr. Ivan Hejduk

prof. MUDr. Josef Hořejš, DrSc. (†2000)

doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.

doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.

MUDr. Pavel Chochola

MUDr. Anna Chudobová

MUDr. Lumír Chuchro (†2013)

MUDr. Petr Jandl, CSc. (†2020)

MUDr. Zdeněk Jebavý (†2008)

doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc.

prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. (†2017)

MUDr. Zdeněk Jirousek, CSc.

MUDr. Eva Jurenová

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

MUDr. Karel Karas (†2012)

MUDr. Josef Karban

prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc.

MUDr. Jan Kolář

doc. MUDr. Olga Komínková, CSc. (†2019)

MUDr. Pavel Konečný

MUDr. Jiří Koťátko

MUDr. Bohumila Kubecová (†2003)

MUDr. Miroslav Kuča

MUDr. Zdeněk Kučerňák

MUDr. Petr Kutil

MUDr. Pavel Kužel

doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.

MUDr. Ivo Marek

MUDr. Marta Marková

MUDr. Josef Mašek (†2018)

MUDr. Václav Mašek

MUDr. Julius Mattauch (†2019)

MUDr. Zdeněk Matoušek

MUDr. Jan Maťha

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. (†2017)

MUDr. Miloslava Metelová

MUDr. Stanislav Mičaník (†2016)

MUDr. Maria Mohaplová

MUDr. Petr Moskalyk (†2007)

MUDr. Živa Müllerová, CSc. (†2013)

prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.

MUDr. Jarmila Nestrojilová

MUDr. Michal Niepřej

doc. MUDr. Josef Novák, CSc. (†2011)

doc. MUDr. Květoslava Nováková, CSc.

MUDr. Pavel Ochonský, CSc. (†2020)

MUDr. Jaroslav Opravil

MUDr. Milada Oupická (†2012)

MUDr. Jan Pašek (†2018)

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.

MUDr. Růžena Pišlová (†2020)

MUDr. Ludmila Procházková, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Průcha, DrSc.

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.

MUDr. Jitka Roháčková, CSc. (†2005)

prof. MUDr. Eva Rozkovcová, DrSc. (†2017)

MUDr. Marta Saverová, CSc.

prof. MUDr. Leon Sazama, DrSc. (†2002)

MUDr. Irma Skřivánková

MUDr. Olga Stecherová

doc. MUDr. Jitka Stejskalová, CSc. (†2018)

MUDr. Stanislav Šafář

MUDr. Alois Šafránek

MUDr. Karel Šefrna

MUDr. Milan Šelle

prof. MUDr. Miroslav Škach, DrSc. (†2001)

MUDr. Emanuel Šmejkal, CSc. (†2009)

MUDr. Karel Šmíd

MUDr. Pavel Šťástka

MUDr. Irena Šubrtová

MUDr. Zdeněk Šula (†2016)

MUDr. Josef Šváb (†2014)

doc. MUDr. Marie Ter-Manueliancová (†2011)

MUDr. Božena Tichá, CSc.

prof. MUDr. Jaroslav Toman, DrSc. (†2011)

MUDr. František Urban, CSc.

prof. MUDr. František Urban, DrSc. (†2000)

MUDr. Josef Vacek, CSc.

MUDr. Eva Valentová

prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.

MUDr. Karel Vašků

MUDr. Eva Velíšková, CSc. (†2014)

MUDr. Karel Veverka (†2010)

MUDr. Eva Vinterová

MUDr. Jan Vybíral (†2015)

doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc.

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

MUDr. Miroslav Zuch

MUDr. Magdalena Ženčáková

Poděkování ČSK

  • Poděkování za spolupráci při vzdělávání a výchově zubních lékařů převzali v r. 1997: Maria Teresa Pietrok, dr. med. dent. Jiří W. Pollak, dr. Jiří Sedelmayer (†2019), dr. Deborah Tigrid-Marguerat.
  • Poděkování zahraničním osobnostem převzali v r. 2001 a 2017: dr. Hans-Rainer Fischer, dr. Anna Lella, prof. Thomas M. Marthaler, MUDr. Igor Moravčík, dr. med. dent. Jiří W. Pollak, dr. Deborah Tigrid-Marguerat, MUDr. Matúš Ursíny, dr. Fritz-Josef Willmes, dr. Mathias Wunsch.
  • Poděkování zakládajícím členům ČSK převzali v r. 2001: MUDr. Jaroslav Bílek (†2005), MUDr. Věra Čáslavová, MUDr. Jiří Dosoudil (†2015), MUDr. Tomáš Havlík, MUDr. Ivan Hejduk, MUDr. Vladimír Horský (†2020), MUDr. Dagmar Chaloupecká-Marchais, doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc., MUDr. Jiří Jeřábek, MUDr. Vladimír Kadlec (†2003), MUDr. Karel Klein, MUDr. Libor Liberda, MUDr. Jan Maťha, MUDr. Zbyněk Mazur, MUDr. Zdeněk Odvody, MUDr. Jaroslav Opravil, MUDr. Jan Pavlíček, MUDr. Jan Podlipný, MUDr. Zdeněk Poledna, MUDr. Jiří Pudík, MUDr. Karel Resch, MUDr. František Urban, CSc., MUDr. Miroslav Zuch.
  • Poděkování za přínos zubnímu lékařství převzal v r. 2005: František Zach (†2010).
  • Poděkování za osobní přínos k rozvoji spolupráce evropských organizací zubních lékařů převzali v r. 2005: dr. Wolfgang Doneus, prof. dr. Wolfgang Sprekels.
  • Poděkování za osobní přínos České stomatologické komoře převzali v r. 2009 a 2017: MUDr. Zdenka Handlířová, MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Zdeněk Odvody, MUDr. Miroslav Paichl (†2012), doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., MUDr. Jiří Ševčík, MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
  • Poděkování za dlouholetou spolupráci s Českou stomatologickou komorou převzali v r. 2009, 2013 a 2017: Barbara Bergmann-Krauss, MUDr. Alexander Bednárik, Piotr Cebulski, MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., MUDr. Jozef Fábry, Ing. Ladislav Friedrich, CSc., MUDr. Ján Gašič, MUDr. Zorjan Jojko, MUDr. Milan Kudyn, MUDr. Ludmila Macháčková, MUDr. Pavel Neugebauer, dr. Gerhard Konrad Seeberger, dr. Robert Stępień, MUDr. Václav Šmatlák.
  • Ocenění přednášejících pro ČSK v r. 2017: MUDr. Věra Bartáková, CSc., MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.

Navrhujte k ocenění osobnosti české stomatologie

U příležitosti ukončení stávajícího funkčního období (2017 – 2021) volených orgánů ČSK se na podzim 2021 uskuteční Slavnostní zasedání sněmu ČSK.

V tomto důležitém okamžiku bychom chtěli pokračovat v komorové tradici, kterou je udílení čestného titulu Osobnost české stomatologie, a poděkovat tak žijícím nestorům českého zubního lékařství.

Žádáme vás proto o navrhnutí význačných osobností vašeho regionu z řad klinických a vědeckých pracovníků a zubních lékařů z praxe. U navržených osob uveďte nacionále a stručný životopis.

Své návrhy můžete zasílat osobně nebo prostřednictvím vaší OSK do 31. května 2021 na adresu:

Ing. Jitka Povolná, Kancelář ČSK

Slavojova 22, 128 00  Praha 2

e-mail: povolna@dent.cz