LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Příprava oslav Světového dne ústního zdraví (SDUZ) v roce 2021, který organizuje Světová federace zubních lékařů (FDI) vždy 20. března, je v ČR zahájena.

Ilustrační fotografie, z archivu SDUZ 2019.

Dne 13. 11. 2020 proběhlo první organizační setkání téměř všech členů projektu SDUZ online formou. Organizační tým zůstal stabilní a nadále je věrný podpoře projektů i přes náročnost současné situace v době pandemie koronaviru. První schůzky se zúčastnilo 28 členů týmu.

Naším hlavním úkolem nyní je připravit podklady a dohodnout se na jednotné grafice všech materiálů, kterými budeme v České republice šířit hlavní myšlenku ročníku 2021: Ústa, obraz vašeho zdraví.

Vzhledem k celosvětové situaci je plán propagace projektu, preventivní programy, soutěže a vzdělávání plánováno primárně online formou. Profesionalita, kreativita a radost vzdělávat jsou však zárukou toho, že nový ročník Světového dne ústního zdraví je připraven pro všechny varianty – prezenčně nebo online – v rovnocenné podobě.

19. 12. 2020

LKS 12/2020

Print: LKS. 2020; 30(12): 207

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: