LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve středu 2. 2. 2022 se v sídle ČSK sešel organizační tým, který připravuje letošní ročník Světového dne ústního zdraví (SDUZ). Veškeré aktivity a akce pořádané v České republice jsou součástí mezinárodního projektu, který pod názvem World Oral Health Day (WOHD) organizuje od roku 2008 Světová dentální federace (FDI) společně s přibližně 150 národními dentálními asociacemi a ve spolupráci s globálními partnery. Tato preventivní osvětová akce s celosvětovým dosahem se každým rokem slaví 20. března, ale ČSK připravuje program, který bude probíhat v průběhu celého měsíce března.

SDUZ

V hlavním městě bude největší akce SDUZ 2022 organizována za významné podpory Městské části Praha 13, která se aktivně zapojuje do osvětových programů zaměřených na zdraví a prevenci. V pondělí 21. 3. 2022 budou v průběhu celého dne zváni žáci základních škol společně s učiteli i rodiči do prostoru před radnicí MČ Praha 13, kde se budou moci zapojit do edukativních her a soutěží. A pro zpestření pro ně bude připraveno také divadelní představení či film s tematikou péče o zuby. V průběhu celého měsíce března budou partneři Komory, kteří se zapojili do SDUZ, navštěvovat další základní a mateřské školy a zábavnou formou dětem vštěpovat základní principy ústní hygieny.

Obdobný program připravuje ČSK se svými partnery také v Jihlavě, Plzni a Olomouci, kde budou studenti a dentální hygienistky navštěvovat především základní a mateřské školy.

Na všechny akce budeme upozorňovat na webových stránkách a plakátech, připravena je tematická brožurka.

https://www.republikabezkazu.cz/index.php/pro-deti/

Organizační garantky českého projektu SDUZ 2022 (zleva) Irena Libánská a Mgr. Veronika Dufková.