LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
SDUZ

Realizační tým nadále připravuje akce v rámci Světového dne ústního zdraví 2021. První letošní organizační setkání proběhne koncem ledna. Hlavní myšlenka SDUZ pro tento rok je „Ústa, obraz našeho zdraví“. Členové týmu pracují na detailním plánu a strategii propagace hlavní myšlenky online formou, která masivně osloví děti a dospělé. Připravují se edukační videa, online soutěže a spousta aktivit k zapojení veřejnosti.