LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Komora opět i na rok 2019 kontinuálně prodloužila předplatné a zajistila pro své členy přístup k elektronické podobě těchto zahraničních odborných časopisů:

  • International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198 – 7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
  • International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882 – 2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
  • Journal of Endodontics (ISSN 0099 – 2399)
  • Journal of Periodontology (ISSN 1943 – 3670)
  • Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022 – 3913)

Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese www. dent.cz (Vzdělávání/Zahraniční časopisy).