LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Komora na rok 2021 kontinuálně prodloužila předplatné dosavadního balíčku online časopisů a nově na základě podnětů z řad členů ČSK rozšířila nabídku o další titul z oblasti estetické stomatologie.

Tím ČSK pro své členy zajistila přístup k elektronické podobě těchto sedmi zahraničních odborných časopisů:

  • International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
  • International Journal of Oral & Maxillofacial Implant (ISSN 0882-2786). Je k dispozici i v tištěné verzi a pro členy ČSK k zapůjčení v Apolence.
  • Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)
  • Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
  • Periodontology package: Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
  • Clinical Advances in Periodontics (ISSN 2163-0097)
  • International Journal of Esthetic Dentistry, English ed. (ISSN 2198-591X)

Návod pro přístup členů ČSK k elektronické verzi uvedených periodik je zveřejněn na adrese www.dent.cz (Vzdělávání/Časopisy).