LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

ČSK pro své členy zpřístupnila uživatelsky přívětivější přístup k databázi zahraničních elektronických časopisů pod názvem „Dentistry & Oral Sciences Source” společnosti EBSCO.

Tato plnotextová (full-text) databáze obsahuje téměř 400 špičkových odborných stomatologických časopisů přínosných jak pro praxi zubních lékařů všech odborností, tak pro vědeckou a výzkumnou činnost.

Jednoduchý přístup k vyhledávání časopisů, bez nutnosti dalšího přihlašování, je k dispozici na webu ČSK: www.dent.cz (Pro členy/Zahraniční časopisy).