LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

VZP a ČSK se domluvily na jednodušší administraci výkonů od roku 2018. Změna je popsána v úhradovém dodatku.

Principem je, že není nutné do VZP zasílat fakturu spolu s dávkou. Posílají se pouze dávky. Odpadá nejen nutnost vystavování faktury, ale zejména nutných následných opravných faktur, pokud došlo k úpravám. To by mělo přispět k mnohem jednodušší a levnější komunikaci. Den odeslání dávky je tentýž jako den vystavení faktury z hlediska účetního. Kdo by chtěl i nadále vystavovat fakturu spolu s odevzdáním dávky jakýmkoli způsobem, může. Jedná se jen o zjednodušení pro toho, komu tento způsob vyhovuje, a předpokládáme, že to bude většina členů ČSK spolupracujících s VZP.

Schéma zjednodušené administrace u VZP najdete v Aktualitách na www. dent.cz. Tamtéž sledujte informace o úhradových dodatcích s ostatními zdravotními pojišťovnami.