LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Znění rámcové smlouvy a formulář pro přihlášení najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory/Provozování zubní praxe/Kooperativa pojišťovna, a. s. – pojištění profesní odpovědnosti).

Úhrada pojistného na rok 2023: Roční pojistné je nutné uhradit nejpozději do konce měsíce předcházejícího vzniku pojištění.

Způsob placení pojistného: převodem na č. ú. 3655040277/0100,
Variabilní symbol: identifikační kód člena (IKČ) nebo rodné číslo, KS – 3558.

Agendu v ČSK vede:

Ing. Jolana Kunrtová
po-čt: 13.00 – 16.00 hod.
tel.: 234 709 629
e-mail: profesnipojisteni@dent.cz