LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vím o tom, že každý poskytovatel musí být povinně pojištěn pro případ, že pacientovi způsobí nějakou škodu. Slyšel jsem ale, že je předepsán nějaký minimální rozsah pojištění. Je to pravda? To je přeci moje věc, jak se nechám pojistit. A pokud nějaký minimální limit pojistného plnění existuje, jak je vysoký? A co se mi stane, když pojištěn nebudu?

Každý poskytovatel skutečně musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to, jak stanoví zákon, „v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout“. Zákon tedy, byť obecně, opravdu stanoví i rozsah pojištění. Citované ustanovení je nutno chápat tak, že poskytovatel musí své profesní pojištění přizpůsobit oboru, formě i druhu poskytovaných zdravotních služeb, typu poskytovaných výkonů, počtu ošetřených pacientů, počtu zdravotníků atd.

Rozsah pojištění nezahrnuje jen limit pojistného plnění, ale celkové pojistné podmínky konkrétního pojistného produktu. I limit pojistného plnění musí zohledňovat výše uvedené parametry, a proto není a ani nemůže být stanoven obecně. Lze vyslovit nanejvýš doporučení: s přihlédnutím k zákonným pravidlům odškodňování újmy na zdraví a ke zkušenostem z řady soudních i mimosoudních sporů mezi zubními lékaři a pacienty se jako minimální limit pojistného plnění u zubní ambulance poskytující standardní pravidelnou stomatologickou péči jedním zubním lékařem a jedním nelékařským pracovníkem v současné době jeví částka 5 milionů korun. Taková částka pravděpodobně nebude stačit, pokud by pacient v důsledku chyby zubního lékaře zemřel nebo utrpěl zásadní trvalé poškození zdraví vedoucí např. k invaliditě, k takovým případům však v zubních ambulancích naštěstí nedochází, jakkoliv jistě nejsou vyloučeny. Z hlediska zákonné povinnosti být pojištěn v rozumném rozsahu lze nicméně částku 5 milionů korun u poskytovatele naznačeného výše považovat za akceptovatelnou.

Porušení povinnosti být pojištěn je důvodem pro pozastavení nebo odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)