LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Blíží se 31. 12. 2018, poslední den pro podání žádosti o vykonání profesní zkoušky absolventů základní odborné přípravy pro získání osvědčení PZL.

Blíží se 31. 12. 2018, poslední den pro podání žádosti o vykonání profesní zkoušky absolventů základní odborné přípravy pro získání Osvědčení PZL.

Znovu připomínáme, že žádost je možné podat nejdříve tehdy, pokud žadatel od data zařazení do základní odborné přípravy k datu podpisu žádosti absolvoval všechny předepsané kurzy a minimálně 24 měsíců odborné praxe.

Formulář „Žádost o vykonání profesní zkoušky“ je k dispozici na www.dent.cz (Pro členy/Dokumenty a formuláře/Vzdělávání).

Žádosti podávejte bez ohledu na to, že jsou na webu vypsané termíny na r. 2018 obsazené. Termíny, které budou vypsané na příští rok, zde již nebudou volně k dispozici, jako tomu bylo doposud, a budou obsazovány v souladu se stanovenými lhůtami.

Uchazečům, kteří se do základní odborné přípravy zařadili do 31. 12. 2012 a přípravu si prodloužili, umožní Komora zkoušku vykonat ve lhůtě do 5 let od podání žádosti.

Uchazečům, jejichž datum zařazení je mezi lety 2013 – 2016, Komora umožní zkoušku vykonat v r. 2019.

V obou případech bude probíhat profesní zkouška podle původních předpisů, tj. pouze ústní část (pohovor) bez testu.

Pozor: pokud do 31. 12. 2018 základní odbornou přípravu nedokončíte a nepodáte žádost o vykonání profesní zkoušky, znamená to, že jste od přípravy upustil/a.

Od 1. 1. 2019 již nebude možné v rámci základní odborné přípravy absolvovat chybějící kurzy či praxi ani podat žádost o vykonání profesní zkoušky!