LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rychle se blíží 31. 12. 2018, velmi důležité datum pro všechny, kteří jsou zařazeni do základní odborné přípravy v rámci systému celoživotního vzdělávání ČSK. Protože se i přes poměrně masivní informační kampaň z minulých měsíců množí dotazy ohledně vzdělávání a profesních zkoušek, dovolte mi zopakovat to nejpodstatnější, co nás v nejbližší době čeká.

Krátký výlet do historie vzdělávacího řádu ČSK

Krátký výlet do historie vzdělávacího řádu ČSK

Vzdělávací řád ČSK vznikal společně s řády komory v devadesátých letech minulého století. V průběhu let byl sice upravován sylabus předepsaných kurzů, nicméně řád jako takový zůstával v zásadě stejný. Z dnešního pohledu se jako největší problém ukazuje to, že v řádu nebylo žádné časové omezení pro délku přípravy k profesní zkoušce (kdysi dávno ke kolokviu). To vedlo k tomu, že každý, kdo se do přípravy přihlásil a nesložil profesní zkoušku, zůstal v systému jako zařazený do přípravy. Mnozí se takto „připravují“ již 15 a více let.

K 1. 1. 2017 vstoupila v platnost velká novela vzdělávacího řádu, která kromě jiných podstatných změn přinesla i „zastropování“ délky přípravy na profesní zkoušku. Nicméně všichni, kdo do systému vstoupili v době platnosti starého řádu, měli a mají právo přípravu dokončit podle starých pravidel.

V současné době tedy máme vedle sebe dva vzdělávací systémy:

1. Základní odbornou přípravu („postaru“), kam patří dvě skupiny kolegů přihlášených do vzdělávacího systému do 31. 12. 2016

  • Zařazení v období do 31. 12. 2012, kteří si do 31. 12. 2016 požádali o prodloužení přípravy.
  • Zařazení v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016.

2. Vstupní vzdělávací program v PZL („ponovu“), kam patří všichni přihlášení do vzdělávacího systému po 1. 1. 2017.

Současnost

Pozor: Následující informace se týkají pouze kolegů v základní odborné přípravě – tedy „postaru“.

Statisticky zůstalo v systému „postaru“ přihlášeno cca 900 zubních lékařů, kteří změnou řádu dostali 2 roky čas na dokončení základní odborné přípravy, tzn. doplnění chybějících kurzů, případně odborné praxe, a podání žádosti o vykonání profesní zkoušky. Toto období končí 31. 12. 2018.

Základní odborná příprava končí podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky. Možnost podání žádosti o vykonání profesní zkoušky a tím ukončení Základní odborné přípravy definitivně končí 31. 12. 2018.

Kdo nepodá žádost o vykonání profesní zkoušky do tohoto data, v základní odborné přípravě („postaru“) končí. Pokud by chtěl získat Osvědčení PZL, musí se přihlásit do Vstupního vzdělávacího programu („ponovu“), projít celým programem od začátku a složit profesní zkoušku (test + ústní část).

Žádosti o vykonání profesní zkoušky je nutné podat do konce roku 2018 i přesto, že v systému nebudou žádné volné zkušební termíny.

Praktické poznámky k průběhu profesních zkoušek

Profesní zkouška („postaru“) probíhá jako odborný pohovor nad dokumentací pacientů, kterou přinese uchazeč ke zkoušce. Rozsah předepsané dokumentace, kterou je povinen zubní lékař/lékařka zkušební komisi předložit, je jednoznačně definován vzdělávacím řádem a opatřením představenstva ČSK. Již na žádosti o vykonání zkoušky dostávají uchazeči seznam toho, co je nezbytné ke zkoušce přinést. Znovu tento seznam obdrží na pozvánce ke zkoušce.

Přesto je stále mnoho kolegů, kteří si často až nepochopitelně kreativně vykládají jednotlivé položky ze zmíněného seznamu povinné dokumentace.

K profesní zkoušce je třeba dodat kompletní zdravotnickou dokumentaci pacientů, a to všech, které chcete u zkoušky prezentovat. Buď originál, nebo fotokopii, nebo vytištěný opis kompletní dokumentace z PC. Každý léčebný výkon je vždy prováděn v kontextu celkového léčebného plánu a komplexního pohledu na pacienta a bez dodané „kompletní karty pacienta“ toto není možné zhodnotit a odborný pohovor tím ztrácí smysl.

Zkušební komise se pravidelně setkávají s různými přepisy z karet, výtahy či case reporty, které kolegové zdůvodňují přehledností, srozumitelností a bůhví čím vším ještě. Takto dodanou dokumentaci ke zkoušce není možné akceptovat a pohovor uskutečnit. Vzhledem k počtu potenciálních uchazečů o profesní zkoušku (viz výše, tj. cca 900 zařazených), je velmi nešikovné a nepraktické ztrácet zkušební termíny z těchto důvodů.

Pokud nechcete od profesní zkoušky odcházet neúspěšně z důvodu nedodané předepsané dokumentace, vezměte ke každému pacientovi, o kterém chcete u zkoušky hovořit, z kartotéky „celou kartu“, tak jak ji máte v ordinaci, a nic dalšího neřešte.

K protetické části pohovoru je samozřejmě kromě kompletní dokumentace třeba dodat předepsané modely k fixní protetice i částečným snímatelným náhradám podle popisu na pozvánce. RTG je možné dodat na flash disku.

Závěrem bych chtěl všem kolegům chystajícím se k profesní zkoušce popřát hodně štěstí a – pokud možno – co nejméně nervozity a strachu.

Platný formulář „Žádost o vykonání profesní zkoušky předepsané k získání Osvědčení odbornosti PZL“ najdete na

www.dent.cz (Pro členy/Dokumenty a formuláře/Vzdělávání).

Prosíme, ve formuláři vyplňte všechny požadované údaje!