LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologická komora byla hlavním odborným partnerem mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent, jehož 26. ročník se konal v Praze 18. – 20. 10. 2018. Společně s Inchebou Expo Praha zorganizovala na pátek celodenní program pro zubní lékaře, který přivedl na seminář ČSK více než pět set posluchačů a vyvrcholil večerním koncertem Janka Ledeckého. Komora samozřejmě po celé tři dny patřila k tradičním vystavovatelům a její stánek, který letos nově koncipovala jako ČSK Arénu s meeting pointem, se opravdu stal místem setkávání zubních lékařů všech generací.

Komora znovu zubním lékařům nabídla seminář s aktuálními tématy.

Při sestavování scénáře pro Pragodent 2018 vycházela Komora z velkého úspěchu loňského pojetí. Proto znovu zubním lékařům nabídla seminář s aktuálními tématy a možností položit dotazy příslušným odborníkům přímo v sále. Seminář s názvem „Klíčové informace pro vaši praxi“ přinesl podrobné informace například o úhradové vyhlášce na rok 2019 a s tím související problematice náhrady za amalgámové výplně. Hovořilo se o EET, eReceptu, o dotačním programu MZ ČR, aprobacích cizinců, prostor byl pro právní aktuality a dotazy... Účastníci se dozvěděli od Kooperativy pojišťovny, a. s., VIG, o novinkách v pojištění odpovědnosti a v pojištění proti kyberkriminalitě v době GDPR. Velkým přínosem bylo vystoupení představitelů SÚJB k současné regulaci radiodiagnostiky ve stomatologii – bylo vidět, že není třeba mít zbytečné obavy a že v případě nejasností se stačí jen zeptat na správném místě. Tím je buď ČSK, a nebo přímo SÚJB, který je ochoten zubním lékařům pomáhat.

Dobrým nápadem se ukázalo rozšíření tradičního stánku ČSK o další prostor, kde se mohli setkávat členové Komory s jejími představiteli, a nebo se svými kolegy, spolužáky a přáteli. Hitem tohoto meeting pointu v ČSK Aréně se v pátek, po skončení semináře, stala burza pracovních nabídek a příležitostí – mladí našli praxi i zaměstnání a starší kolegové spolupracovníky.

Přívětivou atmosféru pátečního komorového dne na Pragodentu večer korunovalo další milé setkání – s Jankem Ledeckým a jeho nejznámějšími písničkami, které hrál i na přání.

Právě zde, na meeting pointu, se v pátek sešli studenti a zaměstnavatelé. Jedinečnou možnost osobního kontaktu tu měli ti, co hledají praxi či zaměstnání, přímo s kolegy, kteří naopak do svých praxí „mladou krev“ potřebují. Užitečné – pochvalovaly si oba „tábory“!
Stánek Komory letos jako ČSK Aréna.
Koncert Janka Ledeckého zahájili a skvělou zábavu všem popřáli (zleva): za ČSK prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., za ABF, a. s., generální ředitel Tomáš Kotrč a za Incheba Expo Praha, spol. s r. o., ředitel Ing. Drahomír Medveď.
Zlatý hřeb Pragodentu 2018: Janek Ledecký.
Seminář ČSK opět bodoval a více než pět stovek zubních lékařů si přišlo vyslechnout a prodiskutovat novinky důležité pro jejich praxe (snímek vlevo na str. 244). U mikrofonu na pódiu se postupně vystřídali (zleva) Mgr. Petr Papírník a Ing. Michaela Vostřáková ze SÚJB, právník Mgr. Jiří Slavík, prezident ČSK a moderátor semináře doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., a zástupci Kooperativy pojišťovny, a. s., VIG, Ing. Miroslav Matoušek, Mgr. Radka Burianová a Bc. Jan Soukup.
Seminář obsahoval také možnost položit dotazy příslušným odborníkům přímo v sále.

10. 11. 2018

LKS 11/2018

Print: LKS. 2018; 28(11): 244 – 245

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: