LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jednání prezidentů tří lékařských komor (ČLK, ČSK a ČLékK) s předsedou vlády Ing. Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem a náměstkem ministra prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D., ohledně tzv. Projektu Ukrajina se uskutečnilo 17. 4. 2018 (na fotografii).

Jednání prezidentů tří lékařských komor (ČLK, ČSK a ČLékK) s předsedou vlády Ing. Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem a náměstkem ministra prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. 17. 4. 2018, Praha.

Po poměrně vzrušené diskuzi jsme se shodli na ukončení tzv. Projektu Ukrajina a nutnosti dodržovat aprobační řízení (pozn.: projekt umožňoval pozvaným ukrajinským lékařům výkon povolání na území ČR bez absolvování aprobačního řízení a nebyl v souladu s řadou právních souvislostí; více na str. S66–S67).

Pan premiér slíbil navýšit prostředky pro učitele lékařských fakult a vyšší počet přijatých studentů z řad občanů ČR. Budeme doufat, že se to stane.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): 102

Autor:

Fotografie

Rubrika:

Téma: