LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Chtěl bych poděkovat MUDr. Zdeňku Polednovi za úžasný příspěvek.

Pracuji jako ortodontista více jak 35 let. Za svoji praxi jsem se mnohokrát setkal s ohodnocením výsledků mé práce od svých kolegů. Všechna negativní stanoviska, kritika mé léčby a dokonce i vyprovokování pacienta ke stížnosti byly vždy a pouze jen od kolegů neortodontistů. Ani jednou neznali důvody, pro které jsem vedl léčbu určitým postupem. Ani jednou mě nekontaktovali, aby mě upozornili na svoje myšlenkové pochody. Přesto se snažili svoje ortodontické představy implementovat pouze pacientovi. Pokaždé došlo jen ke komunikaci kolegy s pacientem.

Své názory a reakce zasílejte na e-mail: zakova@dent.cz nebo poštou na adresu redakce časopisu LKS.