LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na webu petice.com byla dne 21. března 2020 zveřejněna petice, jejíž signatáři poukazovali na nevyhovující stav distribuce osobních ochranných pracovních prostředků a důrazně požadovali, aby  „představenstvo ČSK v čele s prezidentem ČSK, dalo přes právní kancelář ČSK podnět Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to zařazením zubního lékařství (po vzoru ostatních zemí EU, jako je např. Itálie a Španělsko) do kategorie oborů, jejichž hospodářská činnost je dle Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. 3. 2020 ohrožena v důsledku šíření nákazy, a i nestátním stomatologickým zařízením poskytován příspěvek z Programu Antivirus, na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele, bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.“ V současné době petici na webu již nelze nalézt.

Česká stomatologická komora od samého počátku šíření nákazy vynakládá maximální úsilí ve snaze zajistit pro zubní lékaře a další členy dentálního týmu adekvátní ochranné prostředky. Jak se ukázalo, úkol to není jednoduchý, protože státní orgány často na ambulantní zubní lékaře zapomínají, ale postupně se jej daří plnit.

Česká stomatologická komora se samozřejmě velmi intenzivně zabývá i otázkou ekonomického zajištění praxí zubních lékařů. Neřešíme tedy jen program Antivirus, který akcentuje zmíněná petice, ale i další nástroje a možnosti, jak zubním lékařům ulehčit současnou složitou situaci.

Představenstvo ČSK se snaží pomoci zubním lékařům a dalším členům dentálního týmu, jak to jen jde. Dělali jsme to před zveřejněním petice a pokračujeme v tom i poté, co byla z webu odstraněna. Petice nám v našem snažení pomohla i přesto, že byla zveřejněna jen krátce. Ukázala totiž úředníkům i politikům, že to, co se snažíme prosazovat, odpovídá tomu, co si myslí a co pro svoji práci potřebuje velké množství zubních lékařů. Jako už mnohokrát v minulosti, i v této těžké době dokázali zubní lékaři navenek projevit odhodlání stát si za svým. I díky tomu se podařilo a jistě ještě podaří prosadit mnoho věcí ve prospěch nás všech i našich pacientů.