LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Ačkoli je už celkový počet jednání sněmu ČSK číslem závratným, není pochyb, že na zasedání z června 2020 ve Špindlerově Mlýně se nezapomene. A není to jen kvůli protiepidemickým opatřením.

Klíčovou událostí je dotažení reformy řádů České stomatologické komory. Není to nic menšího než změna naší „ústavy“. Je to předěl v historii naší organizace, která zvážila a zachovala vše dobré, co jí dali do vínku otcové zakladatelé. Zároveň jsme ale reflektovali, kam se dostal český právní řád, kontext evropské civilizace a vývoj našeho oboru. Mimořádný dík patří všem, kdo se na tom podíleli, a zejména Mgr. Jiřímu Slavíkovi.

Pro mě je to věc velmi osobní, a stejně tak i pro celé představenstvo ČSK, neboť na dalším jednání sněmu se bude volit nový prezident, pak postupně všechny orgány České stomatologické komory – a my si můžeme říct, že kromě spousty jiných úspěchů, které se povedly, tato historická a obrovská práce, tedy změna základních dokumentů, je hotová! Můžeme předat našim následovníkům Českou stomatologickou komoru s čistým stolem, splněnými úkoly a zase o kus dál na cestě k naprosté samosprávnosti našeho oboru.

Držte se a všem krásné léto!

25. 7. 2020

LKS 07-08/2020

Print: LKS. 2020; 30(7–8): 115

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: