LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jako každý rok, tak i na závěr letošního 28. ročníku LKS jsme zpracovali „Rejstřík článků zveřejněných v časopise LKS 2018“

Rejstřík jsme tentokrát připravili pouze elektronicky ve formátu PDF, z něhož si případně můžete dokument pro svoji potřebu vytisknout.

Dokument je zveřejněn na www.lks-casopis.cz nebo www.dent.cz. Podle základních tematických kategorií najdete v rejstříku přehled hlavních statí s uvedením autora, čísla a strany LKS. Rejstřík slouží ke snadnému vyhledání článků, k nimž se potřebujete vrátit. Připomínáme, že na webu jsou k dispozici rejstříky článků zveřejněných v časopise LKS.