LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Graf na titulní stránce s brutální upřímností sděluje, že jsme my i naši pacienti ztratili za dvacet let asi polovičku svého podílu na výdajích zdravotních pojišťoven.

To by samo o sobě nemuselo být špatné, kdyby naše zdravotnictví díky tomu rozkvetlo a pojišťovny v čele s ministerstvem otevřeně řekly, že prostě není možné, abychom slibovali pacientům z pojištění více, než třeba Německo nebo Rakousko. Stačilo by říci: „Priority jsou jinde, můžete si řadu věcí zaplatit; to a to si eventuálně můžete doplatit (jako na Slovensku) a základní výkony a výrobky jsou natolik dobře zaplacené, že vám je ochotně váš lékař provede.“

Pokud stát nechce hradit za státní pojištěnce, co by měl, je jeho povinností aspoň soustředit prostředky na péči o chudé pacienty. Typicky na vyšetření, extrakce, základní výplň či celkovou zubní náhradu. Místo toho vidíme snahu nahnat do České republiky co nejvíce cizinců. Už dnes máme více zahraničních lékařů, než všechny ostatní postkomunistické země dohromady. To s bláhovou nadějí, že budou spokojeni s osmdesáti korunami za extrakci u dítěte. Budeme dotovat stomatologická křesla, ale neřekneme lidem, jak na tom skutečně jsme.

Nezbývá nic jiného, než aby upřímnou pravdu řekla Česká stomatologická komora, garant kvalitní stomatologie a i práv pacientů. Osobně si myslím, že lidé nejsou tak hloupí, jak si mnoho politiků myslí.

Držte se!

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): 99

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: