LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V loňském roce zahájila ČSK velký osvětový projekt, který jsme v českém prostředí dlouhé roky postrádali: byla vytvořena „Republika bez kazu“ – program zaměřený na prevenci v oblasti ústní hygieny a určený široké veřejnosti. Od tohoto projektu, který získal záštitu Ministerstva zdravotnictví, si slibujeme snížení výskytu zubního kazu a dalších onemocnění chrupu v české populaci.

„Bílý úsměv“ zářil na všech obličejích.

První měsíce po zahájení projektu jsme se potýkali s omezeními danými proticovidovými opatřeními, ale jaro 2022 už otevřelo možnost pořádat veřejné akce pro děti i dospělé. S Thomayerovou nemocnicí v Praze zahájila Komora spolupráci pod hlavičkou dílčího projektu „Bílý úsměv“, v jehož rámci byly dětským pacientům předány velikonoční balíčky se zubními kartáčky a pastami a následně přišla za dětmi profesionální dentální hygienistka Dětského úsměvu (www.detskyusmev.org) Zuzana Chmelařová. Dětem z mateřské školy Thomayerovy nemocnice vyprávěla o zlobivých bakteriích a jejich soupeřích – zubních kartáčcích. Poutavou formou, téměř pohádkovým vyprávěním, předala malým posluchačům, kteří ji pozorně vnímali, spoustu užitečných informací.

Do Thomayerovy nemocnice se Zuzka vrátila ještě o dva týdny později, kdy ji čekal náročný úkol – vštípit základy ústní hygieny také malým pacientům psychiatrického oddělení. Lekce nakonec proběhla skvěle, protože děti se dokázaly soustředit na výklad téměř hodinu a prokázaly důvtip a snahu osvojovat si nové znalosti. Za tuto akci patří poděkování společnosti Herbadent, která ji finančně podpořila.

Spolupráci zahájila ČSK také s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a v rámci projektu „Když zoubky nezlobí“ byly malým pacientům předány dárečky k Mezinárodnímu dni dětí. Na lekce dentální hygieny budou děti základní školy VFN pozvány v příštím školním roce.

Správná péče o chrup je však důležitá v každém věku, a tak v květnu proběhly v prostorách radnice MČ Praha 13 dvě besedy se seniory s tématem dentální hygieny, které společně zorganizovaly ČSK a místní Agenda 21. Studentky oboru Dentální hygiena na 3. LF UK Praha pod vedením Mgr. Petry Křížové, DiS., představily účastníkům besedy poslední trendy v oboru, seznámily je s novými produkty na trhu a otevřely diskuzi na dané téma. Přítomní senioři projevovali zájem a zvídavost a přednášejícím kladli doplňující otázky. V druhé polovině besedy bylo v sále živo, když se studentky rozeběhly mezi stolky a zúčastněným názorně předváděly, jak správným způsobem pečovat o chrup. K přítomným seniorům se během přednášky přidali také někteří zaměstnanci úřadu, kteří se nechali zlákat tématem, které je důležité pro všechny věkové kategorie. Všichni společně nakonec studentky lékařské fakulty odměnili za přednášku i názorné ukázky spontánním potleskem.

Více na: www.republikabezkazu.cz

Dentální hygienistka Zuzana Chmelařová si s dětmi z MŠ při Thomayerově nemocnici velmi dobře rozumí.
Také pedagogové a zdravotnický personál Thomayerovy nemocnice si doplnil znalosti o správné ústní hygieně.
Studentky 3. LF UK Praha si pro účastníky besedy v Praze 13 přichystaly prezentaci a ukázku produktů dentální hygieny.
Názorné ukázky zaujaly všechny přítomné seniory.
Projekt „Když zoubky nezlobí“ zahájen: zleva jsou Mgr. Klea Gabrielová, ředitelka Základní školy a mateřské školy při VFN Praha, Aneta Ečeková Maršálová, členka školské rady, Mgr. Veronika Dufková, tisková tajemnice ČSK.
Malým pacientům VFN Praha byly předány dárečky u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

18. 6. 2022

LKS 06/2022

Print: LKS. 2022; 32(6): S92 – S93

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Veronika Dufková

Rubrika:

Téma: