LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Osvětový projekt Republika bez kazu, který ČSK zahájila v loňském roce, nyní nabírá dech a spojuje síly s institucemi, které pořádají dny zdraví pro širokou veřejnost či děti svých zaměstnanců. To, že zubní pasta a kartáček jsou dary nad zlato, učíme také děti základních a mateřských škol, se kterými postupně navazujeme spolupráci. Od partnerů projektu Republika bez kazu dostávají školáci balíčky, v nichž místo bonbonů a hraček nalézají pastu a kartáček. Chceme, aby naše cesta vedla ke zdraví.

Den zdraví v Praze 13: dentální hygiena byla hojně zastoupena.

ČSK byla přizvána k účasti na oslavách Dne zdraví, který pořádala MČ Praha 13 ve středu 15. 6. 2022. Akce probíhala na zelené ploše před radnicí na Slunečním náměstí – a sluníčko se stalo symbolickým patronem akce na celé odpoledne. Pražilo vydatně, ale navzdory tomu dorazili na Den zdraví návštěvníci všech věkových kategorií. U stánku ČSK seznamovali studenti 3. LF UK děti i dospělé se základy dentální hygieny a zájemce odměňovali malými praktickými dárečky, které věnoval náš sponzor – společnost GSK.

Komora se aktivně zúčastnila Dětského dne IKEMu, který toto klinické a vědeckovýzkumné pracoviště pořádalo pro děti svých zaměstnanců v odpoledních hodinách 23. 6. 2022. Děti i se svým doprovodem přicházely do Zámeckého parku Kunratice, kde akce probíhala, v hojném počtu a v dobré náladě. Atrakcí, které na ně čekaly, si užívaly i navzdory tropickým teplotám, které nepolevily až do večera. I u stánku Komory, který měly na starosti studentky 3. LF UK a který vybavila produkty společnost Colgate, se děti dobře bavily. Čistily zoubky plyšákům, povídaly si se studentkami dentální hygieny a za svoji snahu nakonec dostaly diplom, medaili, zubní pastu i kartáček. Zklamané od našeho stánku rozhodně neodcházely.

ČSK rozšiřuje svůj osvětový program Republika bez kazu o spolupráci s MŠ Aloyse Klara, kterou navštěvují děti ve věku od 3 do 7 let se speciálními vzdělávacími potřebami – se zrakovým postižením, narušenou komunikační schopností, vadami řeči a výslovnosti, s kombinovaným postižením či se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Při vzdělávání a péči o tyto děti jsou uplatňovány speciální výukové metody a formy práce, pomůcky a postupy – a my jim chceme dle jejich úrovně a možností vštípit také základy ústní hygieny. Spolupráci zahajujeme předáním dárečků, které opět věnovala společnost Colgate, a v následujícím roce budou mít děti možnost zúčastnit se série lekcí dentální hygieny, které připravuje tým našich odborníků.

Sledujte aktivity ČSK pro veřejnost na: www.republikabezkazu.cz

Stánek ČSK zajímal hlavně dospělé návštěvníky. Pojízdná zubní ambulance zase lákala děti.
Dětský den IKEMu: spousta atrakcí – a mezi nimi také stánek ČSK s instruktážemi čištění zubů.
Zábava pro děti a mnohdy velké poučení pro rodiče.