LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Monografie z ediční řady Medicína hlavy a krku, věnovaná závažnému virovému postižení převážně respiračního traktu dospělých i dětí, je společným dílem 42 autorů a spoluautorů reprezentujících celkem 14 medicínských odborností, mezi nimiž nechybí ani orální a maxilofaciální chirurgie, zastoupená pracovníky ostravské stomatologické kliniky.

Zdánlivě odtažitá odborná problematika se dutiny ústní dotýká sice jen okrajově, neboť ústní sliznice není častým místem výskytu virových papilomů a akantomů, přičemž v naprosté většině případů se jedná pouze o drobná benigní postižení. Na druhou stranu však je nutno konstatovat, že vztah lidských papilomavirů (HPV) ke sliznici dutiny ústní není dosud zcela objasněný, natož odborně uspokojivě vyřešený, a proto nelze tyto viry ve vztahu ke stomatologické problematice podceňovat.

Publikace této ediční řady má standardní uspořádání: předmluvu, úvod, anatomicko-fyziologickou část včetně kapitoly o imunitním systému, následovanou částí knihy zabývající se lidskými papilomaviry všech typů (low-risk, high-risk) včetně způsobů jejich přenosu. Oddíl monografie věnovaný diagnostice popisuje veškeré dostupné vyšetřovací metody s důrazem na vyšetření hrtanu a hlasu, endoskopické metody, ale i histologickou a laboratorní diagnostiku. Speciální část monografie popisuje klinické projevy, diagnostiku a léčbu papilomatózy v jednotlivých úsecích aerodigestivního traktu včetně dutiny ústní na straně jedné, a v dolních cestách dýchacích včetně plic na straně druhé. Jsou zde popsána také specifika anesteziologického managementu při operačních výkonech v oblasti hrtanu, možnosti adjuvantní protivirové chemoterapie a také veškeré dostupné vakcíny, které, jak autoři zdůrazňují, neslouží k terapii již existující HPV infekce, nýbrž „pouze“ k jejich prevenci. Závěr monografie tvoří výstižná rekapitulace bazálních poznatků. V přílohách nalezneme slovníček základních pojmů a jmen, též biogramy 21 hlavních autorů. Samozřejmostí je bohatý kvalitní obrazový doprovod textu – klinická fotodokumentace, nákresy, schémata.

Publikace může zaujmout zejména maxilofaciální chirurgy a klinické stomatology. Avšak řadu cenných informací v ní obsažených získají i ostatní zubní lékaři, kteří se rozhodnou seznámit s aktuálními poznatky nejen v oboru otorinolaryngologie, ale i patologie, imunologie, virologie a vakcinologie.