LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 21. 9. 2020 byl jmenován ministrem zdravotnictví prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Celý svůj profesní život věnoval zdravotnictví v oblastech výzkumu, vývoje, vzdělávání, preventivních programů a řízení. Jeho odborným zaměřením je očkování dětí a epidemiologie infekčních chorob. Postupně složil atestace v hygieně a epidemiologii, mikrobiologii, veřejném zdravotnictví a nástavbovou atestaci z epidemiologie; v roce 1994 ukončil studium řízení nemocnic na University of Birmingham. V roce 2007 korunoval svou vědecko-pedagogickou dráhu ziskem titulu profesor hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství.

17. 10. 2020

LKS 10/2020

Print: LKS. 2020; 30(10): 162

Autor:

Fotografie

  • Archiv MZ ČR

Rubrika:

Téma: