LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Při zpracování mezd pro zaměstnance nevím, čím se liší pojmy „vyloučené doby“ a „vyloučené dny“ a kdy se používají.

Vyloučené doby se vztahují k důchodovému pojištění a vykazují se v evidenčním listu důchodového pojištění. Mezi tyto doby patří doba dočasné pracovní neschopnosti, doba ošetřování nebo péče o dítě v rozsahu 9 (16) kalendářních dnů nebo doba před porodem, po kterou nebyla vykonávána výdělečná činnost z důvodu těhotenství, nejdříve od začátku osmého týdne před dnem porodu do dne, který předchází dni porodu.

Vyloučené dny se vztahují k nemocenskému pojištění a vykazují se na příloze k žádosti o dávku nemocenského pojištění. Mezi vyloučené dny patří dny omluvené nepřítomnosti v práci bez náhrady příjmu (tzv. neplacené volno), dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény s náhradou mzdy a také dny, za které je vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo ošetřovné.