LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Prof. Mahmoud Torabinejad, D.M.D., M.S.D., Ph.D.

Pane profesore, jaké zážitky si odvážíte z Prahy? Byla to vaše první návštěva nebo jste v Praze už někdy byl?

Ano, v Praze jsem poprvé a musím říci, že mě toto město okouzlilo svou energií. Ulice žijí rušným životem ve dne v noci a lidé v nich se evidentně dobře baví.

Vaše pracovní zkušenosti a úspěchy jsou skutečně mimořádné, co vás vlastně každodenně motivuje k další práci?

Mým životním krédem vždy bylo přispívat svými schopnostmi ve prospěch společnosti, dokud je to jen trochu možné.

Vývojem MTA jste zásadně ovlivnil obor endodoncie. Má podle vašeho názoru MTA ještě potenciál zlepšit výsledky na tomto poli?

Díky MTA se opravdu podařilo zachránit doslova miliony zubů na celém světě. Ano, další vývoj MTA spojený s vědeckým výzkumem by mohl přispět ke snadnější léčbě a lepší prognóze stomatologických ošetření, endodoncii nevyjímaje.

Nedávno jste ukončil své dlouhodobé působení na Loma Linda University. Jaké máte plány do budoucna?

V rámci vzdělávání endodontistů naléhavě potřebujeme vychovat stomatochirurgy provádějící retrográdní endodoncii. Stále je trháno příliš mnoho zubů jen proto, že kolegové nevědí, jak je zachránit prostřednictvím endodontické chirurgie. Také proto jsem napsal knihu o endodontické chirurgii a plánuji v Kalifornii založit institut specializovaný na vzdělávání klinických zubních lékařů. Byl bych rád, pokud by se v tomto institutu učily snazší a efektivnější metody endodontické chirurgie s cílem zachránit původní chrup.

Kniha „Principy a praxe v endodoncii“ patří k nejprodávanějším publikacím o endodoncii, pokud není tou úplně nejprodávanější. Vím, že již pracujete na novém vydání. Můžete nám prozradit, co můžeme od tohoto textu očekávat a v čem se bude lišit od předchozího vydání?

Do šestého vydání jsem přizval řadu odborníků, včetně jednotlivých editorů, kteří podstatně přispěli k obsahu knihy. Ve většině kapitol jsou to právě oni, kdo připravili hlavní texty či supervizovali své zkušené kolegy. Právě tito noví kolegové přinesli svěží pohled na naši problematiku a také nejnovější klinické poznatky. V knize se tak objevují tři hlavní autoři, kteří se nepochybně stanou hlavními lídry v našem oboru, a mě opravdu těší, že na knize spolupracovali. Kniha je nyní téměř před dokončením a pohled těchto kolegů je skutečně výjimečný. Publikace současně přinese více praktických informací, které vycházejí z posledních vědeckých výzkumů, a v neposlední řadě také videoklipy.

7. 12. 2018

LKS 12/2018

Print: LKS. 2018; 28(12): S203

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: