LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

K informaci o novém číselníku stomatologických výrobků STOMAV_2022_01 byla doplněna tabulka, která obsahuje také kolonku pro zapsání ordinační ceny výrobku. Věříme, že vám pomůže v přípravě přechodu na nové kódy stomatologických výrobků.

Tabulka ve formátu PDF je k dispozici na www.dent.cz (Aktuality, ze dne 17. 12. 2021).

Naleznete ji také v aktualitě ze dne 9. 12. 2021, která přehledně uvádí všechny dosud publikované tabulky k informaci o STOMAV_2022_1.