LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vedoucí lékařka dětského lůžkového oddělení Kliniky plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady as. MUDr. Eva Leamerová se v rámci oboru plastické chirurgie specializuje také na problematiku rozštěpů. Patří k nejbližším spolupracovníkům oddělení ortodoncie a léčby rozštěpových vad Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV a soustředí se i na náročné plastické operace, jakými je například úprava oboustranných rozštěpů, kdy je střední část rtu i s čelistí oddělená od postranních částí a cílem operace je vytvořit esteticky dobře vypadající a přiměřeně funkční ret a rekonstruovat další části vývojově postižené čelisti. U malých dětí, kde je obličej ještě drobný a zatím plně nevyvinutý, představuje tato plastická operace velmi obtížný úkol.

MUDr. Eva Leamerová

Paní asistentko, jak jste se dostala k operování rozštěpů?

Při nástupu na vinohradskou kliniku plastické chirurgie mne, vedle prof. MUDr. Miroslava Fáry, DrSc., ovlivnila především doc. MUDr. Jaroslava Hrivnáková, DrSc. Nesmírně šikovná, inspirativní dáma. Chodila jsem s ní na sál a ledacos odkoukala. Jí se zase líbila moje pečlivost, a tak se vše postupně profilovalo až k mé dnešní specializaci.

Jaké jsou v současné době možnosti plastické chirurgie při léčbě rozštěpu? 

Cílem je napravit to, co se přírodě úplně nepodařilo. Výskyt této vrozené vady v naší populaci je dlouhodobě v řádu asi jeden postižený typickou rozštěpovou vadou na 500 – 700 narozených dětí. Teď je jich možná trošku méně. Objeví-li se při prenatálním vyšetření závažný rozštěp v oblasti obličeje, někdy se, dle rozhodnutí rodičů, ukončuje těhotenství. Samostatný rozštěp patra prakticky nelze prenatálně zjistit. Na našem pracovišti rekonstruujeme ret mezi třetím a čtvrtým, nejpozději šestým měsícem. Na jiných pracovištích doporučovaná neonatální korekce rtu má svoje výhody pro rodiče, na druhou stranu to má hodně nevýhod pro další péči o malého pacienta. Zejména pro ortodontickou léčbu. Vznikne totiž jizva, která ovlivňuje růst kostí v této oblasti a posléze i prořezávání zubů. Od neonatálních operací řada renomovaných světových pracovišť ustoupila.

My se společně s ortodontisty a maxilofaciálními chirurgy snažíme napravit vadu tak, že to laik prakticky nepozná. Sérií operací dokážeme zlepšit stav malého pacienta, abychom kromě estetického výkonu zajistili i všechny potřebné funkce pro jeho normální život. Dýchání, kousání potravy a polykání, samozřejmě také vyslovování, aby pacient mohl bez obtíží a srozumitelně mluvit. V té estetické části usilujeme o rekonstrukci optimálního tvaru rtů, postižené části čelisti a nosu a s námi zasahují také kolegové ortodontisté, aby srovnali chrup pacienta – opět při zdůraznění nejen estetických, ale zejména funkčních kritérií. Tam se práce nás plastických chirurgů mění v úzkou spolupráci v rámci našeho rozštěpového centra. Takže mě často uvidíte na konzultacích na stomatologii, a naopak vedoucí ortodontického oddělení, kolegyni as. MUDr. Magdalenu Koťovou, Ph.D., a přednostu Stomatologické kliniky MUDr. Jiřího Borovce často zveme ke konsiliu k nám na chirurgii.

Můžete nám přiblížit spolupráci plastických chirurgů s ortodontisty?

Už když děti vidíme a stanovujeme léčebný plán, konzultujeme konkrétní postupy s ortodontisty. Ti nám někdy už i pro první operaci malého pacienta připravují. Zejména tzv. moldingem, tedy ortopedickou úpravou anatomických poměrů rozštěpové čelisti tak, aby se operatérovi co nejlépe operovalo. Pro dítě takové řešení před první operací na rtu představuje méně jizev a menší zátěž. Ortodontista samozřejmě vidí pacienta před nástupem k operaci a také po ní. Pak následuje delší období, kdy se zoubky sledují a čeká se, až vyrostou. Často rostou v jiné, nevhodné pozici, takže péče je svízelnější. Jde-li o tzv. celkový rozštěp, dítě pak zveme na druhou operaci, kdy řešíme rozštěp patra. To nastává zpravidla po devátém měsíci věku a ortodontista dítě znovu kontroluje. Otisk čelisti se dělá samozřejmě už při první operaci, ale teď se dělá druhý a zkoumá se, jak se čelistní segmenty k sobě chovají.

Nejintenzivnější spolupráce nastane, když se uzavírá defekt čelisti v místě, kde mají prořezávat zuby. Když prořezává stálý horní špičák, vše se dokončuje, operace uzavírá rozštěp a následně se rovnátky upravuje tvar zubního oblouku. Ortodontisté mají v tomto období připraven komplexní plán následné léčby, která buď spočívá pouze v uzávěru zbytkového defektu v čelistní kosti, nebo jsou indikovány ortognátní operace v růstu pacienta spočívající v repozici celé horní čelisti nebo její přední části, tzv. premaxily.

Dále ortodontisté chodí na sál a případně extrahují zuby dle léčebného plánu při uspání malého pacienta, aby se celá invazivní léčba zjednodušila.

Jaká je dnes úspěšnost vaší práce?

Klíčem k úspěchu je, že jsme tu všichni pohromadě a pracujeme v týmu. Při návaznosti všech zúčastněných odborníků od genetiků a teratologů přes ortodontisty a plastické a maxilofaciální chirurgy až k foniatrům či psychologům.

Já osobně získávám i zkušenosti z jiných typů plastických operací, které u nás na klinice provádíme. Například malformace končetin, uší, samozřejmě úrazy a menší popáleniny. V této souvislosti se i v oblasti rozštěpů snažíme prozkoumat a zavádět nové metody, zpřesnit a zjednodušit výkony, aby byly co nejméně invazivní, používáme i postupy využívající umělou kost, membrány apod. S kolegy ze Stomatologické kliniky jsme podali grant zaměřený na výzkum nového řešení uzávěru kostního rozštěpového defektu, publikujeme, přednášíme. Znovu tedy zdůrazním: Bez komplexní léčby rozštěpu týmem spolupracujících specialistů nelze dosáhnout uspokojivých výsledků.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): S146

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: