LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Sborník abstraktů tradičně vychází jako Suplement časopisu LKS, 2021, ročník 31, číslo 10. V tištěné formě ho obdrží účastníci PDD 2021, ve formátu PDF bude k dispozici na www.dent.cz (Vzdělávání/Kongres PDD).