LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
SDUZ

Příprava oslav Světového dne ústního zdraví (SDUZ) v roce 2022, který organizuje Světová federace zubních lékařů (FDI) vždy 20. března, je v ČR zahájena. V pondělí 8. 11. 2021 se v prostorách pražské Apolenky konala první oficiální schůzka k přípravě projektů v rámci SDUZ 2022. Zúčastnilo se jí 15 zástupců z řad ČSK a partnerů projektu, z nichž někteří se na podobě SDUZ podílejí již řadu let. Diskuze byla velmi živá a plodná a mluvilo se o základních otázkách a tématech, od nichž se bude odvíjet celý program a jednotlivé akce projektu. Diskutovalo se o základním poselství, hlavním vizuálu či příspěvcích na webové stránky SDUZ. Účastníci schůzky se shodli na tom, že si budou vzájemně vyměňovat návrhy a podněty v průběhu následujících týdnů a znovu se sejdou ještě do konce roku 2021.