LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Se Světovým dnem ústního zdraví začíná jaro

Plán letošního ročníku Světového dne ústního zdraví (SDUZ) už nabyl konkrétních obrysů a akce pro širokou veřejnost jsou připraveny v krajských městech napříč celou Českou republikou. Děti i dospělí jsou v průběhu měsíce března zváni na zábavně-edukativní programy, kde se seznámí s pravidly ústní hygieny a nepochybně se u toho také dobře pobaví a zasmějí. Největší akce se bude konat v Praze v první jarní den, který má letos datum: 20. 3. 2023.

SDUZ

Pražská akce je připravována ve spolupráci s MČ Praha 14 a OC Černý Most a konat se bude před hlavním, tedy západním vstupem do tohoto obchodního domu. Pokud máte čas a chuť, navštivte – i se svými rodinami či přáteli – naše stánky, které nebudete moci přehlédnout v čase od 8.30 do 17.00 hodin. Na akci bude v průběhu dne organizovaně přicházet až 760 dětí z MŠ a ZŠ Prahy 14 a vítáni jsou i návštěvníci obchodního domu.

O akcích, které se letos konají v Ostravě, Olomouci, Karlových Varech či Plzni, se více dozvíte na webových stránkách www.republikabezkazu.cz/sduz/.

Bohatý program je připraven například v Olomouci, kde se Klinika zubního lékařství LF UP a FNOL zapojuje do projektu SDUZ každým rokem. Na úterý 21. 3. 2023 je připraven program od 8.00 do 12.00 v olomoucké Pevnosti poznání. Zde budou mít studenti ve spolupráci s pedagogy nachystaná stanoviště, kde se děti budou učit čistit zuby, povídat si o tom, co je a není zdravé pro zoubky, budou plnit různé úkoly a získávat za odměnu fazolky, ze kterých si nakonec vyrobí obrázky. I letos si děti budou moci pohladit Zubní vílu. Na akci budou cíleně zvány děti MŠ a ZŠ Olomouckého kraje. Program však bude samozřejmě i pro širokou veřejnost.

Tradičně aktivní je SZŠ a VOŠZ Poděbradská v Karlových Varech, kde je největší akce připravena na úterý 28. 3. 2023 v čase od 9.00 do 16.00 hodin, a to v prostorách a ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary.

Poprvé, avšak naplno a s nadšením, se letos do projektu SDUZ zapojuje ostravská OSK. V Ostravě je v rámci projektu přichystána řada akcí pro děti z místních MŠ a ZŠ i pro jejich rodiče. Na Dni pro rodinu, který je naplánován na sobotu 25. 3. 2023 v ZŠ Mariánské Hory, je očekávána návštěva až 140 dětí v doprovodu rodičů.

V rámci letošního ročníku SDUZ navštíví naše realizační týmy až 55 speciálních mateřských a základních škol napříč celou Českou republikou a poučí děti s fyzickým i mentálním postižením a rovněž pedagogický personál těchto škol o základních pravidlech ústní hygieny. Tímto zaměřením chceme upozornit na skutečnost, že děti se speciálními potřebami jsou v naší společnosti skupinou, která je v oblasti zdravotní prevence obzvláště ohrožená.

Na Světový den ústního zdraví a potřebu ústní hygieny budou v průběhu kampaně upozorňovat také spoty na stanicích Českého rozhlasu, který se stal naším hlavním mediálním partnerem. Věříme, že se nám problematiku ústního zdraví podaří prosadit jako téma, které si zaslouží pozornost veřejnosti.

Uvítáme, pokud své pacienty, přátele či rodinné příslušníky upozorníte na probíhající projekt SDUZ a odkážete je na webové stránky www.republikabezkazu.cz/sduz/.

SDUZ 2023
SDUZ 2023
Fotografie je z pracovní schůzky organizačního týmu dne 18. 1. 2023 v Apolence, sídle ČSK.