LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Úvodní slovo k pozvánce na 23. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny, které by měly proběhnout 16. – 17. 10. 2020 v O2 universum, se letos píše obzvlášť obtížně. Do rozběhnuté přípravy zasáhl jako tsunami nástup koronavirové epidemie, následovaný koronavirovou hysterií, která se postupně mění v přehnaný koronavirový optimismus. Jediná obecná pravda je, že nikdo neví, co vlastně bude a jaký epidemiologický vývoj lze očekávat. Zvažovali jsme různé scénáře a rozhodli jsme se, že se pokusíme být optimisty a budeme v přípravách kongresu dále pokračovat. To, jestli se kongres vůbec uskuteční a za jakých podmínek, bude samozřejmě záviset na aktuální epidemiologické situaci.

Letos v nových kongresových prostorách

Příprava letošního ročníku se jako vždy rozběhla prakticky ihned po skončení loňského kongresu, který se počtem účastníků řadí k historicky nejúspěšnějším PDD. Vzhledem ke změně konceptu v pořádání výstavy Pragodent (velká výstava jednou za dva roky), nedávalo smysl organizovat kongres PDD v prázdných halách výstaviště PVA v pražských Letňanech. Proto jsme se rozhodli pro letošní rok přesunout do více „kongresových“ prostor O2 universum. Do budoucna potom zvažujeme koncept střídání kongresu v jednom roce společně s velkou výstavou a v dalším roce jako samostatnou akci v „pohodlnějších“ prostorách.

Odborný program: Různé cesty, jeden cíl

Podtitul letošního kongresu PDD chce zdůraznit, že cílem naší práce by měl být především spokojený pacient. A to z mnoha úhlů pohledu. K jednomu cíli vždy vede řada různých terapeutických postupů, ale ne vždy je cíl totožný z pohledu ošetřujícího i pacienta. Abychom mohli vyhovět všem našim pacientům, potřebujeme být schopni nabídnout širokou paletu postupů a řešení.

Opravdu nadšeni jsme ze zahraničních hostů, kteří přislíbili svou účast do pátečního programu: prof. Domenico Ricucci z Itálie a dr. Jan Derks ze Švédska jsou jména skutečně výjimečná. S jejich prací a s nimi samotnými jste se mohli seznámit v LKS č. 3/2020.

„České barvy“ bude v odborném programu hájit řada známých a – troufnu si říct – i oblíbených přednášejících. U mnoha z nich kvalita a věhlas jejich práce již dávno překročily hranice České republiky a jsou pravidelně zváni na prestižní zahraniční vzdělávací akce.

Přednášky PDD jsou jako obvykle rozděleny do tří sálů. Tradiční je i sekce určená sestrám a dentálním hygienistkám.

Společenský program

Nedílnou součástí PDD jsou i páteční společenské večery spojené se zajímavým koncertem. Plány na program a formát společenského večera také velmi výrazně narušil koronavirus. Proto bohužel ještě není možné uvést konkrétní jména.

Doufáme, že se vše k dobrému obrátí a v polovině října se budeme moci sejít v O2 universum, načerpat nejnovější odborné informace od skvělých přednášejících, pozdravit se s kamarády a kolegy a společně na koncertě oslavit první vyhranou antivirovou bitvu.

Early bird registrace do 31. 7. 2020 za nejvýhodnější cenu!

Program a on-line registrace: www.dent.cz (Vzdělávání)

Tištěný program je vložen v tomto vydání LKS.