LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Každý rok společně zasedají stomatologické komory z Česka a Slovenska, letos 21. a 22. 6. v Bojnicích. Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., shrnuje obsah jednání: „Je až neuvěřitelné v kolika směrech se původně jednotný zdravotnický systém dnes liší a každým rokem se země
od sebe vzdalují. To je velkým zdrojem poučení, jak na původně shodném obyvatelstvu o podobných příjmech fungují zcela odlišné koncepty. Slovensko dnes mnohem méně využívá zdravotní pojišťovny, ale ti, kteří zůstali v systému, mají skoro trojnásobek pacientů a nesnadnou úlohu. Slovensko je napřed s elektronizací zdravotnictví, role státu je tam mnohem silnější. Pro nás je klíčovým partnerem zdravotní pojišťovna, pro Slováky ministerstvo. Přehled o lékařích pracujících mimo pojišťovny je jen orientační, nemusí být členy komory, a tak nejsou přesné informace ani o jejich počtu. V Česku máme poměrně velkou samosprávnost a nezávislost. Na Slovensku je stát klíčovým hráčem a mluví do věcí, které my si tu naopak řešíme sami. Je ale i hodně věcí společných, třeba problémy vysokých škol, zajišťování pohotovostí nebo organizace vzdělávání. Bylo to opět velmi poučné setkání se spoustou nových informací. Mimo to se potkáváme několikrát do roka, abychom na společných problémech pracovali do hloubky a byli spíše nositeli řešení, než abychom se přizpůsobovali státu.“

21. 7. 2019

LKS 07-08/2019

Print: LKS. 2019; 29(7–8): 144

Autoři:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: