LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 15. 6. 2022 se uskutečnilo třetí jednání pracovní skupiny pro dentální fokusy. O předchozích jednáních jsme informovali v LKS č. 2/2022 a 4/2022.

Do této pracovní skupiny se přidružili zástupci dalších odborností, a to onkologie, hematologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Předpokládá se začlenění i dalších odborností.

Připravovaný materiál k tematice dentálních fokusů a jejich závažnosti byl opět posunut o velký kus společné práce. Prezentován byl další podpůrný materiál, vytvořený MUDr. et MUDr. Vojtěchem Peřinou, Ph.D., a to návrh žádanky s doporučenými informacemi ke stomatologickému vyšetření ve zprávě od zubního lékaře. Hovořilo se také o informovaném souhlasu, který bude obsahovat informace o případném krvácení. Zástupce ortopedie MUDr. Vladislav Barták, Ph.D., zpracoval rešerši k této tematice a zjistil, že za posledních dvacet let byla zmínka jen v jednom literárním zdroji. Ke zvážení je realizace studie. Zástupci odborností se dohodli na vzájemném informování svých členů na svých akcích přizváním zástupců zaměřených na problematiku dentálních fokusů. Příští jednání této skupiny je naplánováno na 14. 9. 2022.

Další plánovanou pracovní skupinou a jejím zaměřením je racionální užívání antibiotik (ATB.)