LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné setkání předsedů oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK se konalo v pátek 9. 11. 2018 v Liberci a předsedové všech jednašedesáti OSK byli pozváni i na samotný průběh víkendového sněmu ČSK. Přítomni byli i krajští mluvčí.

Setkání předsedů oblastních stomatologických komor 9. 11. 2018, Liberec.

Za představenstvo ČSK se setkání zúčastnili prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., a MUDr. Rudolf Jakl.

Největší prostor byl věnován novele řádů ČSK na podporu komorových registrů a usnášeníschopnosti oblastních sněmů, která nabývá účinnosti 1. 1. 2020. Mgr. Jiří Slavík velmi podrobně zrekapituloval všechna základní pravidla a změny, aby předsedové mohli dobře informovat kolegy na oblastech. Výklad k principům této novely byl zveřejněn v LKS 9/2018.

K projektu profesionalizace sekretariátů OSK vystoupila ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková. Shrnula výhody, které by tento projekt přinesl jak samotným oblastem, tak Komoře jako takové: zlepšení funkčnosti kanceláří OSK, dostatečná komunikace a informovanost, zajištění podmínek GDPR. Podle dosavadních ohlasů je patrné, že řada oblastí je profesionalizaci sekretariátů nakloněna. Komora nabízí podporu ve dvou hlavních směrech: 1. Proškolení sekretářek a poskytnutí podkladů v podobě manuálů a konkrétních kroků, 2. Podpora sdílené sekretářky pro OSK, které nemají vlastní pracovnici nebo mají zájem o změnu.

Během programu se dále hovořilo o projektu „Administrativa pro disciplinární řízení“ a část jednání byla standardně věnována debatě k aktuální problematice OSK, v níž zazněly otázky zejména k výběrovým řízením zdravotních pojišťoven, k aprobačnímu řízení u cizinců mimo země EU a k otázce činnosti odborných zástupců zdravotnických zařízení.

Za představenstvo ČSK se setkání zúčastnili (zleva) prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D., a MUDr. Rudolf Jakl.

7. 12. 2018

LKS 12/2018

Print: LKS. 2018; 28(12): 266

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: