LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Setkáním prezidentů profesních komor.

Setkáním prezidentů profesních komor dne 4. 12. 2018 na Staré radnici v Brně prolínala nespokojenost s nesplněným slibem premiéra – čtvrtletně se potkávat za účasti příslušných ministrů nad problémy, které potřebují vyřešit profesní komory.

Prezident ČSK doc. R. Šmucler doplňuje: Zbyly jen společné fotografie z jara a jinak nic. Naopak někteří ministři „zlobí“ komory s návrhy na omezení jejich působnosti, jakkoli jsou ministerstva odborně podvybavena, nemluvě o krajích. Naše země by měla směřovat spíše k samosprávě, která je efektivnější, zejména když je stát po zrušení okresů schopen řešit věci pouze v Praze a jejím okolí. Profesní komory si proto odhlasovaly dohodu „jeden za všechny, všichni za jednoho“, pokud by stát útočil na kteroukoli z profesí. Ve dnech jednání bylo zrovna „vyhrožováno“ zvěrolékařům, ale nikdo neví, kdy stát bez další koncepce a plánu zaútočí na kohokoli jiného.

Komory pracují na založení společné rady, která by zajišťovala pravidelnější a intenzivní spolupráci. Zejména je třeba vysvětlit občanům, aby hledali zastání u profesních komor a ne u orgánů států či krajů, o Policii ČR nemluvě. Jen komory mají potřebné odborníky a výkonný aparát.

20. 1. 2019

LKS 01/2019

Print: LKS. 2019; 29(1): 2

Autoři:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: