LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Setkání prezidentů profesních komor se uskutečnilo 11. 12. 2019 tentokrát pod patronací České komory architektů. Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., k významu těchto setkání uvádí: „Snažíme se, aby stát řídili ve svých oborech profesionálové. Aby vítězila samospráva nad byrokracií. Krůček za krůčkem se snažíme dostat tam, kde je Západ dávno... Je iluzorní, že by úředník mohl posoudit personální a věcné vybavení stomatologa, jeho vzdělání či možné odborné pochybení. Že by stát stanovil optimální systém vzdělání. Odbornou práci odborníkům – a ti si zvolí vedení ze svého středu.“

19. 1. 2020

LKS 01/2020

Print: LKS. 2020; 30(1): 2

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: