LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Profesní komory jsou známkou bohatých států a měst. V těch chudých řídí složité profese pomalu a s mnoha chybami stát... V krizové situaci České republiky se v Apolence dne 6. 4. 2022 mimořádně sešli zástupci všech českých profesních komor, aby obnovili svoji spolupráci po pandemii COVID-19 a přišli s řadou návrhů pro Vládu ČR.

Setkání profesních komor.

Organizátorem setkání byla ČSK a zúčastnili se ho zástupci komor advokátní, architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, daňových poradců ČR, exekutorské, lékárnické, lékařské, notářské, patentových zástupců a veterinárních lékařů ČR.

Výměna informací nikoli e-mailem, ale konečně „naživo“, přinesla řadu podnětů a dokumentů. Vznikne několik pracovních skupin a intenzivněji budou spolupracovat i lékařské komory. Začnou se pravidelně scházet a zpracovávat zásadní legislativní návrhy.

14. 5. 2022

LKS 05/2022

Print: LKS. 2022; 32(5): 85

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: