LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V tomto funkčním období schválil sněm ČSK několik zásadních novel řádů ČSK. Některé z nich jsou už nějaký čas v platnosti, jiné nabývají účinnosti od 1. 1. 2020.

Na www.dent.cz (O nás/Stavovské předpisy) najdete aktuální přehled všech řádů ČSK ve znění platném od 1. 1. 2020 (obr. 1):

  • Řád č. 1/2009 Organizační řád:

- Stanovy

- Stavovský řád

- Řád celoživotního vzdělávání

- Licenční řád

- Finanční řád + příloha č. 1

- Revizní řád

  • Řád č. 2/2011 Jednací řád
  • Řád č. 3/2009 Volební řád
  • Řád č. 1/2010 Disciplinární řád

Připomínáme, že zásadní změny obsahuje zejména finanční řád a příloha č. 1. Řád mění systém členských kategorií a související výběr členských příspěvků. Praktický výklad k finančnímu řádu „Přehled hlavních novinek v členských příspěvcích“ jsme zveřejnili v červnovém LKS 6/2019, str. S96–S97, a najdete ho v elektronické verzi LKS na www.lks-casopis.cz (např. vyhledávání podle témat: Právní témataobr. 2).

Kromě řádů ČSK najdete na www.dent.cz (O nás/Stavovské předpisy) také platná: Závazná stanoviska, Opatření představenstva a Odborná stanoviska představenstva Komory.

Kancelář ČSK

Obr. 1: www.dent.cz (O nás / Řády a stanoviska / Řády ČSK ve znění účinném od 1. 1. 2020)
Obr. 2: www.lks-casopis.cz (vyhledávání podle témat: Právní témata – Přehled hlavních novinek v členských příspěvcích)